Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  Nr 2 2016

 PÅ FRAMSIDAN | VARFÖR BEHÖVDE JESUS LIDA OCH DÖ?

Hände det på riktigt?

Hände det på riktigt?

Våren 33 v.t. avrättades Jesus från Nasaret. Han hade blivit falskt anklagad för uppvigling, brutalt misshandlad och fastspikad på en påle. Han hade dött en plågsam och utdragen död. Men Gud gav honom livet tillbaka, och 40 dagar senare togs han upp till himlen.

Den här spektakulära skildringen finns bevarad i evangelierna i de kristna grekiska skrifterna, som brukar kallas Nya testamentet. Men hände allt det här på riktigt? Det är en viktig och allvarlig fråga. Om svaret är nej faller den kristna tron ihop som ett korthus och hoppet om evigt liv i ett paradis är bara önsketänkande. (1 Korinthierna 15:14) Men om svaret är ja, om allt det här faktiskt har hänt, finns det en ljus framtid för mänskligheten. Det här påverkar dig i allra högsta grad. Frågan är alltså: Är skildringen i evangelierna fakta eller fiktion?

FAKTA ELLER FIKTION?

Till skillnad från myter och legender har evangelierna skrivits med omsorgsfull noggrannhet och känsla för detaljer. De är till exempel fyllda med namn på verkliga platser, och många av dem kan man besöka än i dag. Och i skildringen förekommer det personer vars existens bekräftas av historiker. (Lukas 3:1, 2, 23)

 Dessutom blir Jesus omnämnd av icke-bibliska skribenter från både det första och andra århundradet. * Tillvägagångssättet vid hans avrättning som beskrivs i evangelierna stämmer överens med de metoder som romarna använde. Dessutom återges händelser på ett sakligt och uppriktigt sätt. Till och med några av Jesus lärjungar framställs i en mindre smickrande dager. (Matteus 26:56; Lukas 22:24–26; Johannes 18:10, 11) Det här är starka argument för att skildringen i evangelierna om Jesus är korrekt.

BLEV JESUS UPPVÄCKT?

Även om det är allmänt accepterat att Jesus har funnits, ifrågasätter en del att han blev uppväckt från de döda. Inte ens apostlarna trodde sina öron när de fick reda på att Jesus hade fått liv igen. (Lukas 24:11) Men när de och andra lärjungar såg Jesus flera gånger efter hans uppståndelse fanns det inte längre några tvivel. Vid ett av de tillfällena var det faktiskt mer än 500 personer som blev ögonvittnen till att han hade blivit uppväckt. (1 Korinthierna 15:6)

Jesus lärjungar predikade om hans uppståndelse vitt och brett, trots att det fanns en överhängande risk att det skulle leda till att de blev gripna och dödade. De predikade till och med för dem som hade avrättat Jesus! (Apostlagärningarna 4:1–3, 10, 19, 20; 5:27–32) Varifrån kom det här modet? Skulle de ha varit så modiga om de inte var helt övertygade om att Jesus verkligen hade uppstått? Nej, Jesus uppståndelse är faktiskt orsaken till att kristendomen har kunnat göra ett så kraftigt avtryck runt om i världen – både då och nu.

Skildringen i evangelierna uppfyller kraven för en autentisk historieskildring. Om du noggrant läser evangelierna kan du bli övertygad om att Jesus verkligen har dött och uppstått. Din övertygelse kan sedan bli ännu starkare om du förstår varför han gjorde det. Nästa artikel förklarar det närmare.

^ § 7 Ett exempel är Tacitus, som föddes omkring 55 v.t. Han skrev: ”Kristus, som de [kristna] är uppkallade efter, avrättades under Tiberius regering av en av våra prokuratorer, Pontius Pilatus.” Andra som nämner Jesus är Suetonius (första århundradet), den judiske historikern Josephus (första århundradet) och Plinius den yngre, som var ståthållare i Bithynien (andra århundradets första hälft).