VAKTTORNET Nr 2 2016 | Varför behövde Jesus lida och dö?

Jesus dog för 2 000 år sedan. På vilket sätt påverkar hans död oss i dag?

TEMA

Hände det på riktigt?

Vad tyder på att evangelieskildringen om Jesus är äkta?

TEMA

Varför behövde Jesus lida och dö?

Hur påverkas du av hans död?

Bibelns syn på helgedomar

Helgedomar används i många av världsreligionerna. Bör man tillbe vid dem?

Varningstecken kan rädda liv!

Bibelns profetior visar att vi är på väg mot en katastrof. Hur kommer du att reagera?

Kapitel och verser – vem införde dem i Bibeln?

Varför blev den här indelningen så vanlig?

Vad säger Bibeln?

Behöver man vara rädd för honom?

Läs mer online

Dog Jesus på ett kors?

Många anser att korset är själva symbolen för kristendomen. Ska vi använda det i vår tillbedjan?