Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet  |  Nr 1 2017

Missuppfattningar – bara små bagateller?

Missuppfattningar – bara små bagateller?

En liten flicka såg en fabrik med stora skorstenar som bolmade ut stora fluffiga moln. Hon drog slutsatsen att det hon såg var en molnfabrik. Ett barn som råkat få något om bakfoten kan få oss att dra på smilbanden. Men andra gånger kan en missuppfattning få stor inverkan på vårt liv. Det kan till exempel få katastrofala följder om man råkar läsa fel på en medicinburk.

Det kan vara ännu allvarligare att missförstå andliga ting. Det var till exempel många som missförstod det Jesus sa. (Johannes 6:48–68) Och i stället för att ta reda på mer förkastade de allt han lärde. Så tragiskt!

Brukar du läsa Bibeln för att få vägledning i livet? Då är du verkligen värd beröm. Men tror du att det finns en risk att du kan ha missförstått något du läst? Det kan hända den bäste. Vi ska se närmare på tre vanliga missuppfattningar.

  • En del har råkat missförstå Bibelns bud att ”frukta den sanne Guden”. (Predikaren 12:13) De antar att det innebär att man ska vara rädd eller känna skräck för Gud. Men han vill inte att de som tillber honom ska känna så. I Jesaja 41:10 säger han: ”Var inte rädd, ty jag är med dig. Se dig inte spänt omkring, ty jag är din Gud. Jag skall styrka dig. Jag skall verkligen hjälpa dig.” Att frukta Gud innebär helt enkelt att man känner vördnad och djup respekt för honom.

  • Kommer jorden att brinna upp i eld?

    Predikaren 3:1, 2 läser vi: ”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid att födas och en tid att dö.” (Svenska Folkbibeln) Många har missuppfattat de här verserna och dragit slutsatsen att Gud har förutbestämt när varje människa ska dö. Men de här verserna handlar egentligen bara om att livet har sin naturliga gång och att vi alla åldras och dör. Vår livslängd påverkas av våra beslut. Bibeln säger: ”Fruktan för Jehova förlänger livet.” (Ordspråksboken 10:27; Psalm 90:10; Jesaja 55:3) Hur då? Vi kan undvika vissa hälsoproblem om vi följer Bibelns principer som exempelvis säger att vi ska undvika alkoholmissbruk och sexuell omoral. (1 Korinthierna 6:9, 10)

  • Många tror att Gud kommer att tillintetgöra jorden eftersom de har läst att himlen och jorden är ”sparade åt eld”. (2 Petrus 3:7) Men Gud skulle aldrig tillåta att vår bokstavliga jord förintas. Bibeln säger nämligen att Gud har ”ställt [jorden] på stadig grund, den kan aldrig i evighet rubbas”. (Psalm 104:5; Jesaja 45:18; Bibel 2000) Det är inte vår fysiska planet som ska nå sitt slut, utan den här onda världsordningen. Den kommer att fullständigt försvinna, som om den brunnit upp i eld. Inte heller himlen har en bokstavlig betydelse i det här sammanhanget. Ordet ”himlen” kan syfta på den bokstavliga himlen, universum eller den plats där Gud befinner sig. Men ingen av dessa kommer att förintas.

VARFÖR GÅR DET ATT MISSFÖRSTÅ BIBELN?

Som det framgår av de här exemplen har människor ofta missförstått det de läst i Bibeln. Men varför har Gud tillåtit det? Med tanke på att Gud är så vis och vet allt skulle han ha kunnat ge oss en bok som var så tydligt skriven att den inte gick att missförstå. Så varför gjorde han inte det? Vi ska se på tre skäl.

  1.   Bibeln utformades för dem med ett ödmjukt och öppet sinne. Jesus sa till sin Far: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.” (Lukas 10:21, Bibel 2000) Bibeln är skriven på ett sådant sätt att bara de med rätt inställning kan förstå budskapet. ”Lärda” och intellektuella människor kan ofta vara stolta och ha en tendens att missförstå Bibeln. Barn däremot är sällan stolta; de brukar vara ödmjuka och villiga att lära. En sådan inställning gör att man bättre kan förstå budskapet i Bibeln. Den är verkligen smart utformad!

  2. Bibeln riktar sig till människor som uppriktigt vill ha Guds hjälp. Jesus sa att människor skulle behöva hjälp för att helt förstå det han lärde. Hur skulle de få det? Jesus förklarade: ”Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, denne skall lära er allting.” (Johannes 14:26) Gud ger av sin kraft, sin heliga ande, för att hjälpa människor att förstå det de läser i Bibeln. Men Gud ger inte av sin ande till dem som inte söker hans hjälp, och ofta uppfattar de därför Bibeln som ganska kryptisk. Den heliga anden kan även få kristna med stor kunskap i Bibeln att hjälpa dem som vill få bättre förståelse. (Apostlagärningarna 8:26–35)

  3. En del bibelavsnitt skulle inte förstås före en viss tidpunkt. Profeten Daniel fick skriva ner budskap om framtiden. En ängel befallde honom sedan: ”Daniel, håll orden hemliga och försegla boken intill ändens tid.” Människor har under århundradenas lopp läst Daniels bok utan att riktigt förstå den. Inte ens Daniel själv förstod allt han skrev. Han erkände ödmjukt: ”Jag hörde det, men jag förstod det inte.” Daniels profetia skulle få sin förklaring, men inte före den tid som Gud bestämt. Ängeln förklarade: ”Gå, Daniel, ty orden hålls hemliga och förseglas intill ändens tid.” Vilka skulle förstå budskapet? ”Inga ondskefulla över huvud taget kommer att förstå; men de som har insikt skall förstå.” (Daniel 12:4, 8–10) Så vissa bibelavsnitt är höljda i dunkel tills Gud tycker att rätt tid är inne.

Har det här någon gång gjort att Jehovas vittnen har förstått Bibeln fel? Ja. Men när den rätta tiden varit inne har Gud klargjort vissa saker, och då har de varit snabba att ändra sina trosuppfattningar. De gör sitt bästa för att efterlikna Jesus apostlar, som var ödmjuka och ändrade tänkesätt när Jesus tillrättavisade dem. (Apostlagärningarna 1:6, 7)

Det är ingen katastrof om en liten flicka tror att moln görs i molnfabriker. Men det är livsviktigt att få rätt bild av vad Bibeln lär. Därför är det bästa du kan göra att ta emot hjälp från andra i stället för att bara läsa Bibeln på egen hand. Försök att hitta andra som läser Bibeln med en ödmjuk inställning, sådana som litar på Guds ande för att förstå den och som är övertygade om att vi lever i en tid då Guds vilja är att vi ska förstå Bibeln som aldrig förr. Tveka inte att prata med ett Jehovas vittne eller använda det väl underbyggda materialet på jw.org. Bibeln lovar: ”Om du ropar på förståndet och låter din röst kalla på urskillningen ... [ska du] finna kunskap om Gud.” (Ordspråksboken 2:3–5)

Ta reda på mer

BIBELFRÅGOR

Motsäger Bibeln sig själv?

Undersök sådant som kan verka som motsägelser i Bibeln och metoderna du kan använda för att få rätt förståelse.