”Lite oärlighet kan många gånger lösa en knepig situation.” (Samantha, Sydafrika)

Håller du med om det påståendet? Precis som Samantha, hamnar vi alla i mindre bekväma situationer med jämna mellanrum. Och det är när den enklaste utvägen kräver en halvsanning som våra värderingar kommer upp till ytan. Om det viktigaste för oss är att rädda ansiktet kanske vi tycker att en lögn får vara på sin plats för att uppnå det målet. Men sanningen brukar krypa fram så småningom, och då får man dras med konsekvenserna.

OÄRLIGHET RIVER NER FÖRTROENDET

Relationer bygger på förtroende. När två personer litar på varandra känner de sig trygga i relationen. Men det förtroendet kommer inte över en natt. Det tar tid. Förtroende byggs upp genom öppen kommunikation och en osjälvisk inställning. Att riva ner det kan däremot gå väldigt fort. Och ett raserat förtroende är svårt att bygga upp igen.

Har det hänt att du blivit sviken av någon som du trodde var en nära vän? Hur kändes det? Förmodligen blev du väldigt sårad, vilket är helt förståeligt. Det är ingen tvekan om att svek förstör många relationer.

OÄRLIGHET FÖDER OÄRLIGHET

En undersökning som gjordes av Robert Innes, professor i ekonomi vid University of California, slog fast att ”oärlighet smittar av sig”. Det är som ett virus: Ju mer kontakt man har med oärliga människor, desto större är risken att man smittas och börjar ta efter deras beteende.

Hur kan man se till att inte bli oärlig? Bibeln har flera bra förslag som vi ska se närmare på.