Hur tillverkades och användes bokrullar på Bibelns tid?

Bokrullar från 1700-talet av läder och pergament som innehåller bibelboken Ester.

I Lukasevangeliet sägs det att Jesus öppnade profeten Jesajas bokrulle, läste ur den och sedan rullade ihop den. Och profeten Jeremia blev ombedd att skriva ner ett budskap från Gud i en bokrulle. (Jeremia 36:2; Lukas 4:16–20)

Hur gjorde man bokrullar? Man limmade ihop ark av läder, pergament eller papyrus till en lång remsa. Den kunde sedan rullas kring en stav med textsidan inåt. Bokrullen rullades ut horisontellt, och texten var skriven i lodräta spalter. Om rullen var lång hade den en stav i vardera ände. Man kunde då rulla ut bokrullen med ena handen och samtidigt rulla ihop den med andra handen tills man hittade rätt ställe i texten.

I The Anchor Bible Dictionary står det: ”Bokrullens fördel var att den var så pass lång (ofta omkring 10 meter) att den kunde rymma en hel bok i en enda volym.” Man har beräknat att Lukasevangeliet skulle ha krävt en rulle på ungefär 9,5 meter. Ibland jämnade man till bokrullens kanter, putsade dem med pimpsten och färgade dem.

Vilka kan de ”främsta prästerna” som nämns i de kristna grekiska skrifterna ha varit?

Så länge Israels prästerskap fanns till tjänade bara en man i taget som överstepräst. Till en början var det en uppgift man hade livet ut. (4 Moseboken 35:25) Aron var den förste översteprästen. I regel gick uppgiften i arv till den äldste sonen. (2 Moseboken 29:9) Många av Arons manliga avkomlingar var präster, men relativt få av dem tjänade som överstepräster.

När Israel kom under utländskt styre började icke-israelitiska härskare utse och avsätta judiska överstepräster efter eget tycke. Men det verkar som att de som utvaldes nästan alltid kom från ett begränsat antal privilegierade familjer, de flesta från Arons släktlinje. Uttrycket ”främsta präster” avser tydligen framstående medlemmar i prästerskapet. Det kan ha inbegripit överhuvudena för prästernas 24 avdelningar, framträdande släktingar till översteprästerna och före detta överstepräster som blivit avsatta, till exempel Hannas. (1 Krönikeboken 24:1–19; Matteus 2:4; Markus 8:31; Apostlagärningarna 4:6)