Varför är det viktigt att vara förberedd för en krissituation?

Bibeln säger: ”Den kloke ser olyckan och gömmer sig, de oerfarna går vidare och får lida straffet.” (Ordspråksboken 27:12)

Den här tidskriften tar upp vad man kan göra innan, under och efter en katastrof.