Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Ett gott rykte vinner respekt och förtroende.

Ett gott rykte är bättre än guld

Ett gott rykte är bättre än guld

ETT gott namn, eller ett gott rykte, är så värdefullt att det på många håll i världen skyddas av lagen. Exempel på ärekränkningsbrott är förtal (dvs. att man muntligt eller skriftligt pekar ut någon som brottslig eller lämnar nedsättande uppgifter om någon) och förolämpning (dvs. direkt kränkning genom till exempel nedsättande beskyllningar). Det här för tanken till ett gammalt ordspråk som lyder: ”Ett gott namn är att föredra framför stor rikedom; ynnest är bättre än silver och guld.” (Ordspråksboken 22:1) Hur kan vi få ett gott rykte och andras respekt? Bibeln innehåller fina förslag som kan vara till hjälp.

Tänk till exempel på det som står i Psalm 15. På frågan ”Vem får vara gäst i ditt [Guds] tält?” ges svaret: ”Den som ... utövar rättfärdighet och talar sanning i sitt hjärta. Han baktalar inte. ... Mot sin nästa gör han inte något ont, och han smädar inte den som står honom nära. I hans ögon är den föraktlige förkastad. ... Han har med ed lovat det som blir till skada för honom själv, och ändå ändrar han det inte. ... Och han tar inte mutor.” (Psalm 15:1–5) Visst skulle man respektera någon som försökte leva efter sådana principer?

Något annat som vinner andras respekt är ödmjukhet. I Ordspråksboken 15:33 står det: ”Ödmjukhet går före ära.” Den egenskapen gör att man ser var man kan göra förbättringar och att man vill slipa på sin personlighet. Man är också snabb att be om förlåtelse om man råkat såra någon. (Jakob 3:2) Är man däremot stolt är det helt annorlunda. Då är man i stället lättstött. I Ordspråksboken 16:18 står det: ”Stolthet går före fall och en högmodig ande före snavande.”

Så hur skulle du reagera om någon försökte förstöra ditt goda rykte? Skulle du direkt gå till motattack, medan du var arg och upprörd? Det kan vara värt att fundera på om det bara skulle få motsatt effekt och bidra till att lögnen spreds ännu mer. Rättsliga åtgärder kan ibland vara på sin plats. Men Bibeln ger oss det kloka rådet att inte förhastat ge oss in i en rättstvist, utan försöka lösa saken mellan fyra ögon. * (Ordspråksboken 25:8, 9) Ett mer milt och balanserat tillvägagångssätt kan dessutom göra att vi slipper höga rättegångskostnader.

Bibeln är så mycket mer än en bok om religiösa lärofrågor. Den är en bok som kan hjälpa oss i livets alla skeden. Tillämpar vi råden i den kan vi utveckla goda egenskaper som gör att vi vinner andras respekt och får ett gott rykte.

^ § 5 I Matteus 5:23, 24; 18:15–17 finns fler bibliska principer som kan hjälpa oss att lösa konflikter.