Innehåller Bibeln Guds eller människors tankar?

Det här numret av Vakna! behandlar tre olika argument för att Bibeln kommer från en högre källa.