VAD INNEBÄR DET?

Din identitet innefattar mycket mer än ditt namn och utseende. Den inbegriper även dina värderingar, trosuppfattningar och personlighetsdrag, dvs. allt som gör dig till dig.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Om du är trygg i din identitet så låter du inte andra styra dig, utan du står upp för det du tycker är rätt.

”Många människor är som skyltdockor i en klädbutik. De bestämmer inte själva vad de ska ha på sig; andra gör det åt dem.” (Adrian)

”Jag har lärt mig att stå upp för det som är rätt även när det är jobbigt. Jag inser vilka som är mina riktiga vänner på sättet de beter sig och på hur jag beter mig när jag är med dem.” (Courtney)

BIBLISK PRINCIP: ”Låt er inte längre formas av den här världen, utan låt er förvandlas genom att förnya ert sinne.” (Romarna 12:2)

VAD KAN DU GÖRA?

Fundera på vem du är just nu och vem du skulle vilja vara. Analysera dina styrkor, svagheter och uppfattningar. Du kan komma i gång genom att fundera på några frågor inom de här områdena.

Styrkor: Vilka förmågor har jag? Vilka är mina starka sidor? Är jag till exempel punktlig, behärskad, flitig eller generös? Vilka bra saker gör jag?

TIPS: Om du har svårt att komma på positiva sidor hos dig själv kan du be dina föräldrar eller en nära vän beskriva vilka styrkor de tycker att du har.

BIBLISK PRINCIP: ”Var och en ska bedöma det han själv gör utan att jämföra sig med någon annan. Då kan han känna glädje över sin egen insats.” (Galaterna 6:4)

Svagheter: Vilka sidor av min personlighet behöver jag slipa lite extra på? I vilka situationer känner jag mig frestad att göra något som är fel? Inom vilka områden behöver jag bli bättre på att visa självbehärskning?

BIBLISK PRINCIP: ”Om vi påstår att vi inte har någon synd lurar vi oss själva.” (1 Johannes 1:8)

Uppfattningar: Vilka normer och värderingar lever jag efter, och varför? Tror jag på Gud? Vad har i så fall övertygat mig om att han finns? Vilka handlingar tycker jag är fel, och varför? Vad tror jag ska hända i framtiden?

BIBLISK PRINCIP: ”Tankeförmågan [ska] vaka över dig och insikten [ska] beskydda dig.” (Ordspråksboken 2:11)