Många ser korset som en symbol för kristendomen. Men andra tycker att det är opassande att ha kors runt halsen, i hemmet och i kyrkan.

Dog Jesus på ett kors?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

 

Romarna avrättade Jesus genom att hänga upp honom på ett kors gjort av två trästycken.

VAD BIBELN SÄGER

 

De ”hängde upp [Jesus] på en träpåle”. (Apostlagärningarna 5:30, Bibel 2000) I Bibeln används två ord för att beskriva det redskap som Jesus hängdes upp på, och båda visar att det var ett trästycke som användes, inte två. Gunnar Samuelsson, universitetslektor vid Göteborgs universitet, skriver i sin avhandling Crucifixion in Antiquity att det grekiska ordet staurọs syftar på ”en påle i dess vidaste bemärkelse. Det motsvarar inte ordet ’kors’.” I Apostlagärningarna 5:30 används ordet xỵlon, som syftar på ”en upprättstående stolpe eller påle där romarna spikade upp dem” som hade dömts till döden. *

Metoden som användes för att avrätta Jesus kan kopplas till följande lag i det forntida Israel: ”Om det på en man vilar en synd som förtjänar dödsdom, och han dödas och du hänger upp honom på en träpåle, får hans döda kropp inte vara kvar över natten på pålen, ... ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd.” (5 Moseboken 21:22, 23) Aposteln Paulus syftade på den här lagen när han skrev att Jesus blev ”en förbannelse i stället för oss, eftersom det står skrivet: ’Förbannad är var och en som är upphängd på en träpåle [xỵlon].’” (Galaterna 3:13) Paulus sa alltså att Jesus dog på en påle av ett enda trästycke.

”Honom hängde de upp på en träpåle och dödade.” (Apostlagärningarna 10:39, Bibel 2000)

 Använde Jesus lärjungar korset i sin tillbedjan?

VAD BIBELN SÄGER

 

Ingenting i Bibeln tyder på att de första kristna använde korset som religiös symbol. På den tiden användes faktiskt korset av romarna som en symbol för deras gudar. Omkring 300 år efter Jesus död började den romerske kejsaren Konstantin den store använda korset som fälttecken, och först därefter förknippades korset med kristendom.

Korset användes alltså av dem som inte var kristna. Skulle då Jesus lärjungar ha använt det i sin tillbedjan av den sanne Guden? Definitivt inte. De visste att Gud inte godkände att man använde ”någon som helst symbol” i sin tillbedjan och att kristna skulle ”fly från avgudadyrkan”. (5 Moseboken 4:15–19; 1 Korinthierna 10:14) ”Gud är en Ande” och osynlig för blotta ögat. De första kristna använde inte några föremål eller symboler för att känna sig närmare Gud. De tillbad Gud ”med ande” och blev alltså vägledda av hans heliga ande. Och de tillbad honom ”med sanning” när de handlade enligt det som var sant och rätt i Guds ögon. (Johannes 4:24)

”De sanna tillbedjarna skall tillbe Fadern med ande och sanning.” (Johannes 4:23)

Hur bör kristna visa att de respekterar Jesus?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

 

”Det var naturligt och logiskt att det redskap som bringade frälsning blev föremål för särskild respekt och vördnad. ... Den som vördar symbolerna vördar personen som de representerar.” (New Catholic Encyclopedia)

VAD BIBELN SÄGER

 

Alla kristna står i skuld till Jesus. Hans död gör det möjligt för människor att få sina synder förlåtna, de kan närma sig Gud och få leva för evigt i framtiden. (Johannes 3:16; Hebréerna 10:19–22) Man behöver inte bära en viss symbol för att visa sin uppskattning för den här gåvan. Bibeln förklarar vad som behövs: ”Så är också tron, om den inte har gärningar, i sig själv död.” (Jakob 2:17) Det är alltså inte tillräckligt att bara säga att man tror på Jesus. Man måste visa sin tro i handling. Hur då?

Bibeln säger: ”Kristi kärlek tvingar oss, eftersom detta är den bedömning vi har gjort: att en har dött för alla ... för att de som lever inte längre skall leva för sig själva, utan för honom som dog för dem och blev uppväckt.” (2 Korinthierna 5:14, 15) De kristnas uppskattning för Jesus stora kärlekshandling motiverar dem att förändra sina liv och följa hans exempel. Det är värt mer än att man använder en symbol.

”Detta är nämligen min Faders vilja: att var och en som betraktar Sonen och utövar tro på honom skall ha evigt liv.” (Johannes 6:40)

^ § 8 A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, 11:e upplagan, av Ethelbert W. Bullinger, sidan 818, 819.