Det finns både för- och nackdelar med oro. Bibeln hjälper oss att reda ut begreppen.

Är det normalt att oroa sig?

VERKLIGHETEN

Vid oro kan man känna sig nervös, olustig eller bekymrad. Vi lever i en otrygg värld, så vem som helst kan bli orolig.

VAD BIBELN SÄGER

Kung David skrev: ”Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag?” (Psalm 13:3, Bibel 2000 [vers 2, NV]) Hur hanterade David sina känslor? Han berättade för Jehova precis hur han kände det, eftersom han visste att Jehova är kärleksfull och omtänksam. (Psalm 13:5; 62:8) Gud vill att också vi ska lätta vårt hjärta för honom. Kasta ”allt ert bekymmer på honom [Gud], eftersom han bryr sig om er”, sägs det i 1 Petrus 5:7.

Vår oro för vänner och familj kan lindras om vi gör något för dem.

Ofta kan man göra något för att dämpa sin oro. ”Bekymren för alla församlingarna” oroade Paulus, och han ansträngde sig för att uppmuntra och stötta dem som hade det jobbigt. (2 Korinthierna 11:28) I det sammanhanget blev oron en tillgång, eftersom den fick honom att göra något. Det kan vi ta efter. Riktiga vänner bryr sig och tar därför hand om varandra. (Ordspråksboken 17:17)

”Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.” (Filipperna 2:4, Bibel 2000)

 Hur kan man hantera överdriven oro?

VERKLIGHETEN

Många oroar sig över ekonomin, framtiden och tidigare misstag. *

VAD BIBELN SÄGER

Oro över gamla misstag: En del i församlingen under det första århundradet hade gjort vissa saker innan de blev kristna som de inte var så stolta över. De hade utnyttjat andra, stulit, missbrukat alkohol och varit lösaktiga. (1 Korinthierna 6:9–11) Men i stället för att älta sitt förflutna gjorde de förändringar i livet. Jehova är barmhärtig, och de kunde lita på att han skulle förlåta dem. ”Hos dig [Gud] finns förlåtelsen”, sägs det i Psalm 130:4.

Oro för framtiden: ”Var aldrig bekymrade för morgondagen”, sa Jesus, ”morgondagen skall nämligen ha sina egna bekymmer.” (Matteus 6:25, 34) Vad menade han? Jo, att man ska fokusera på problemen här och nu. Om man börjar oroa sig för sådant som inte har hänt än, kan det bli svårt att tänka klart och fatta kloka beslut. Många gånger oroar man sig dessutom i onödan.

Ekonomiska bekymmer: En vis man bad en gång: ”Ge mig varken fattigdom eller rikedom.” (Ordspråksboken 30:8) Han ville vara nöjd med det han hade, och en sådan inställning tycker Gud om. I Hebréerna 13:5 står det: ”Låt ert levnadssätt vara fritt från penningkärlek; nöj er med det som är. Ty han [Gud] har sagt: ’Jag skall under inga omständigheter släppa dig, inte heller under några omständigheter överge dig.’” Om du litar på pengar kommer du att bli besviken. Men om du litar på Gud och lever enkelt kommer du aldrig att bli besviken.

”Jag har aldrig sett den rättfärdige övergiven eller hans avkomma söka efter bröd.” (Psalm 37:25)

Kan vi bli av med oron?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

”Oron har nått en helt ny nivå”, skrev journalisten Harriet Green i en artikel i The Guardian 2008. Och 2014 skrev Patrick O’Connor i The Wall Street Journal att ”amerikaner aldrig tidigare har varit så oroliga”.

VAD BIBELN SÄGER

”Oro i en mans hjärta tynger ner det, men ett gott ord får det att glädja sig.” (Ordspråksboken 12:25) Vi kan bli glada och uppmuntrade av Bibelns ”goda nyheter” om Guds rike. (Matteus 24:14) Bibeln säger att det ska göra något som ligger långt utöver vår egen förmåga. Det kommer att ta bort all oro och ångest genom att angripa grundorsakerna, däribland sjukdom och död. Gud ”skall torka varje tår från ... [våra] ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer”. (Uppenbarelseboken 21:4)

”Må den Gud som inger hopp uppfylla er med all glädje och frid genom att ni har tro.” (Romarna 15:13)

^ § 10 Om man lider av allvarlig oro eller ångest kan det vara bäst att söka vård. Vakna! förespråkar ingen särskild behandling.