Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 PÅ FRAMSIDAN

Bibeln – en bok i mängden?

Bibeln – en bok i mängden?

Den sista boken i Bibeln skrevs för nästan två tusen år sedan. Sedan dess har mängder av böcker gjort succé men fallit i glömska. Bibeln har däremot stått sig ända fram till i dag.

  • Bibeln har överlevt intensivt motstånd från mäktiga krafter. Under medeltiden blev det i vissa så kallade kristna länder ”alltmer förknippat med kätteri och separatism att läsa eller äga en bibel på folkets språk”. (An Introduction to the Medieval Bible) De som översatte Bibeln till sitt eget språk eller uppmuntrade människor att undersöka Bibeln riskerade sina liv, och många blev faktiskt avrättade.

  • Trots att Bibeln haft så många fiender är den än i dag världens mest spridda bok. Man uppskattar att delar av Bibeln har tryckts i åtminstone fem miljarder exemplar och på mer än 2 800 språk. Inga böcker inom filosofi, vetenskap eller andra områden kommer i närheten av det. De flesta av dem har dessutom blivit omoderna ganska snabbt.

  • Bibeln har bidragit till språkutvecklingen för många av de språk som den översatts till. Martin Luthers tyska översättning har till exempel haft stort inflytande på tyskan. Och enligt boken The Story of English är den första utgåvan av King James Version ”troligen den enskilt mest inflytelserika bok som någonsin getts ut” på engelska.

  • Bibeln har haft ”stor inverkan på den västerländska kulturen, inte bara inom religion och trosfrågor, utan också inom konst, litteratur, juridik, politik och otaliga andra områden”. (The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible)

Det här är bara några få exempel på vad som gör Bibeln unik. Men hur kommer det sig att den blev så populär? Varför har så många riskerat sina liv för den? Bland annat för att den innehåller ovärderlig information om hur man kan få ett lyckligt liv och en bra relation till Gud. Bibeln hjälper oss också att förstå varför det finns så mycket krig och elände i världen. Men det bästa är att den slår fast att sådana problem kommer att försvinna, och den förklarar hur det ska gå till.

 Bibeln ger moralisk och andlig vägledning

Utbildning är viktigt. Men ”utbildning ... som ger dig en titel ... är ingen garanti för moralisk kompetens”, kunde man läsa i en ledarartikel i Ottawa Citizen. Det är ingen hemlighet att många högutbildade ljuger, stjäl och bedrar. Och företagsledare och regeringstjänstemän är inga undantag. Det här har skapat ”en allvarlig förtroendekris”, enligt en internationell studie av PR-byrån Edelman.

Bibeln ger först och främst moralisk och andlig utbildning. Den ger oss insikt i ”rättfärdighet, rätt och rättrådighet, det godas alla vägar”. (Ordspråksboken 2:9) Ett exempel på hur Bibeln påverkar människor är en 23-årig man som vi kan kalla Stefan. Han satt i fängelse i Polen. Medan han avtjänade sitt straff började han studera Bibeln och uppskatta råden i den. ”Äntligen förstår jag vad det innebär att ära sin far och sin mor”, skrev han. ”Dessutom har jag lärt mig att kontrollera mina känslor, framför allt mitt heta temperament.” (Efesierna 4:31; 6:2)

Något som Stefan fastnade för var det som sägs i Ordspråksboken 19:11: ”En människas insikt bromsar hennes vrede, och det är till prydnad för henne att hon överser med överträdelse.” När Stefan känner att någon börjar gå honom på nerverna stannar han numera upp, analyserar situationen och försöker tänka på vilka bibliska principer han borde tillämpa. ”Bibeln har helt enkelt de bästa råden”, säger han.

Ett Jehovas vittne som heter Maria blev utskälld av en kvinna som hade vissa fördomar. Andra såg vad som hände, men Maria gick lugnt vidare och gav inte igen. Efter ett tag fick kvinnan dåligt samvete och tog kontakt med vittnena. När hon till sist fick tag på Maria bad hon om ursäkt och kramade om henne. Dessutom förstod hon att  Marias fina uppförande berodde på hennes tro. Det ledde till att kvinnan och fem av hennes släktingar började studera Bibeln med Jehovas vittnen.

Jesus Kristus sa att det är resultatet av ens gärningar som avslöjar om man är vis. (Matteus 11:19) Och resultatet av att följa Bibelns principer visar verkligen att de håller i alla väder! De tar fram det bästa i oss. De ”gör den oerfarne vis”, ”får hjärtat att glädja sig” och ”får ögonen att lysa”, eftersom man förstår andliga och moraliska frågor. (Psalm 19:7, 8)

Bibeln förklarar varför det finns krig och elände

I samband med sjukdomsepidemier vill man i regel så fort som möjligt ta reda på vad som utlöst utbrottet. På liknande sätt försöker många förstå orsaken till att människor tvingas lida. Även här är Bibeln till stor hjälp. Den redogör nämligen för mänsklighetens tidigaste historia och det som sedan ledde fram till alla problem vi har i dag.

I Första Moseboken förklaras det att eländet tog sin början när de två första människorna gjorde uppror mot Gud. De ville själva avgöra vad som var rätt och fel, trots att det bara är Gud som har rätt att göra det. (1 Moseboken 3:1–7) Sedan dess har majoriteten av alla som levt haft samma inställning som de hade. Vad har det lett till? Mänsklighetens historia har inte handlat om frihet och lycka, utan om krig, förtryck och religiös och moralisk oenighet. (Predikaren 8:9) Bibeln konstaterar det uppenbara: ”Det tillkommer inte den man som vandrar att själv styra sina steg.” (Jeremia 10:23) Den goda nyheten är att människans katastrofala försök att själv bestämma vad som är rätt och fel snart är över.

 Bibeln ger hopp

Gud älskar dem som respekterar hans ställning och hans normer. För deras skull kommer han att sätta stopp för ondskan på jorden. Bibeln försäkrar oss om att de onda ska få ta konsekvenserna av sitt uppförande. (Ordspråksboken 1:30, 31) Däremot kommer ”de ödmjuka ... att ta jorden i besittning och få njuta av stor frid”. (Psalm 37:11)

”[Guds] vilja är att alla slags människor skall bli räddade och komma till exakt kunskap om sanningen.” (1 Timoteus 2:3, 4)

Gud kommer att använda sitt rike för att göra jorden till en fridfull plats igen. (Lukas 4:43) Det är bara Gud som har rätt att styra, och det kommer han att göra genom en världsregering. Jesus visade att den här världsregeringen, Guds rike, har betydelse för oss här på jorden när han bad: ”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske ... på jorden.” (Matteus 6:10)

Hur kommer världen att se ut när det bara finns en enda regering? Då kommer alla att göra Guds vilja och erkänna att han har rätt att styra. Korruption, girighet, ekonomiska klyftor, rasfördomar och krig kommer att vara ett minne blott. Nationsgränserna kommer att ha suddats ut, och alla kommer att leva efter samma värderingar. (Uppenbarelseboken 11:15)

De som vill vara en del av den världen måste få rätt utbildning. I Första Timoteus  2:3, 4 sägs det att Guds ”vilja är att alla slags människor skall bli räddade och komma till exakt kunskap om sanningen”. I den här sanningen ingår lagarna och principerna som kommer att gälla när Guds rike styr. Många av dem kan man läsa i Jesus kända bergspredikan i Matteus, kapitel 5 till 7. Testa att läsa de tre kapitlen och föreställ dig hur världen kommer att se ut när alla följer de råden.

Är det förvånande att Bibeln är världens mest spridda bok? Absolut inte. Det är tydligt att Bibeln är en bok från Gud, och han vill att människor från världens alla hörn ska få leva i det paradis som hans rike kommer att göra jorden till. (Apostlagärningarna 10:34, 35)