SKULLE DU SÄGA ATT DU ÄR LYCKLIG? Vad är det i så fall som gör dig lycklig? Är det din familj, ditt arbete eller kanske din tro? Eller tänker du kanske att du kommer att bli lycklig längre fram, när du gått klart en utbildning, fått ett bra jobb eller köpt en ny bil?

Många blir väldigt glada när de når ett visst mål eller när de äntligen får något de suktat efter. Men hur länge varar sådana lyckorus? Ofta ebbar glädjen ut ganska fort, och det kan göra en besviken.

Lycka har definierats som en långvarig känsla av välmående som man vill behålla, och den omfattar allt från allmän belåtenhet till genuin livsglädje.

Eftersom det är en pågående känsla beskrivs lycka som själva resan, inte slutdestinationen. Många tänker så här: ”Jag kommer att bli lycklig när jag ...” Men ett sådant resonemang innebär i praktiken att man skjuter upp sin lycka.

Vi kan belysa saken genom att jämföra lycka med god hälsa. Vad krävs för att man ska må bra fysiskt? Man behöver träna, äta nyttigt och ha hälsosamma vanor. På liknande sätt är lycka ett resultat av en viss levnadsväg – att man lever efter sunda principer och värderingar.

Så vad är det för principer och värderingar som bidrar till lycka? Det finns såklart många, men vissa är viktigare än andra. Det här är några av de mest grundläggande:

  • ATT VARA NÖJD OCH GENERÖS

  • GOD HÄLSA OCH RÄTT INSTÄLLNING

  • KÄRLEK

  • ATT FÖRLÅTA

  • MENING I LIVET

  • HOPP

Vi ska nu se närmare på de här olika delarna.