MÄNNISKAN ÄR UNIK – VI SKRIVER, VI MÅLAR, VI SKAPAR OCH VI FUNDERAR ÖVER LIVETS STORA FRÅGOR: Varför finns universum? Hur har livet kommit till? Vad är meningen med livet? Vad kommer att hända i framtiden?

En del undviker helst sådana frågor och tänker att svaren är utom räckhåll. Andra menar att livet är ett resultat av blind evolution och att sådana frågor därför är meningslösa. William Provine, professor i historia och biologi, sa: ”Det finns inga gudar, inga syften med något, ... ingen fundamental grund för etiska principer, ingen grundläggande mening med livet.”

Men somliga håller inte alls med om de tankarna. De ser att universum är ordnat och styrs av exakta, rentav eleganta, matematiska lagar. De fascineras av naturens imponerande design, som människor ofta försöker att kopiera. Och i sin vardag ser de hela tiden exempel på att avancerade och funktionella konstruktioner är ett resultat av intelligens, inte slump.

Sådana faktum har fått en del anhängare av evolutionsläran att ifrågasätta sin egen ståndpunkt. Så var det för Aleksej och Huabi.

ALEKSEJ MARNOV, NEUROKIRURG. ”Ateism och evolution genomsyrade undervisningen på de skolor jag studerade vid”, berättar Aleksej. ”Man ansågs vara okunnig om man trodde på Gud.” Men 1990 började han tänka i nya banor.

Han förklarar: ”Jag har alltid försökt förstå logiken bakom olika saker, däribland hjärnan. Det här fantastiska organet har med rätta beskrivits som den mest komplexa konstruktionen i hela universum. Men vad är poängen med att hjärnan ska samla på sig massor av kunskap och förmågor och sedan bara dö? Det verkade så meningslöst och ologiskt i mina ögon. Jag började fundera: Varför finns vi till? Vad är meningen med livet? Jag tänkte länge och väl på de här frågorna och drog så småningom slutsatsen att det måste finnas en skapare.”

Aleksejs sökande efter meningen med livet fick honom att börja undersöka Bibeln. Hans fru, som var ateist och arbetade som läkare, började med tiden också att studera Bibeln, men till en början med målet att visa att Aleksej hade fel. Vad blev resultatet? I dag har båda en stark tro på Gud, och tack vare Bibeln förstår de nu vad hans syfte med mänskligheten är.

YIN HUABI, PLASMAFORSKARE. Huabi studerade fysik och forskade i många år om plasma. Plasma beskrivs ibland som ett fjärde tillstånd som ett ämne kan befinna sig i. Den plasma som solen består av utgörs till stor del av elektroner och positivt laddade joner.

Huabi säger: ”När man forskar om olika naturfenomen finner man alltid en anmärkningsvärd ordning, vilket är ett resultat av exakta naturlagar. Det fick mig att undra: Var kommer de här lagarna ifrån? Till och med en liten brasa behöver ju övervakas, så vem har sett till att det finns lagar som kontrollerar solen? Med tiden insåg jag att det mest logiska svaret fanns i Bibelns första vers: ’I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden.’” (1 Moseboken 1:1)

Vetenskapen har utan tvekan gett svar på många hur-frågor, till exempel: Hur fungerar hjärnceller? Hur kan solen alstra värme och ljus? Men som Aleksej och Huabi upptäckte så svarar Bibeln på något viktigare, nämligen varför-frågor: Varför finns universum? Varför styrs det av lagar? Varför finns vi till?

I Bibeln står det att Gud ”inte skapade ... [jorden] förgäves utan formade den till att vara bebodd”. (Jesaja 45:18) Gud har alltså ett syfte med jorden, ett syfte som hör ihop med mänsklighetens framtidshopp. Det handlar nästa artikel om.