Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 HJÄLP FÖR FAMILJEN | ÄKTENSKAP

Visa att ni uppskattar varandra

Visa att ni uppskattar varandra

UTMANINGEN

Det är viktigt att visa uppskattning för att få ett lyckligt äktenskap. Men tyvärr är det många som slutar att se och uppskatta sin partners goda sidor. I boken Emotional Infidelity berättar en äktenskapsrådgivare att många par som besöker honom ”bara tänker på vad deras partner inte gör och missar helt det partnern faktiskt gör. De kommer till mig för att berätta vad de vill förändra, inte vad de är nöjda med. De här paren gör alla samma misstag – de visar ingen kärlek och tacksamhet mot varandra.”

Hur kan du och din partner undvika att gå i samma fälla?

BRA ATT KÄNNA TILL

Tacksamhet och beröm kan mjuka upp en spänd relation. En relation blir ofta bättre om man letar efter den andres goda egenskaper och visar att man är tacksam för dem. Det blir lättare att lösa till och med svåra problem tillsammans om båda känner sig uppskattade.

Till henne. I många kulturer är det mannens ansvar att se till att familjen har tak över huvudet och mat på bordet. ”Många kvinnor verkar inte inse hur stor press det är på män att försörja sin familj”, står det i boken som nämndes tidigare. Den pressen kan också finnas i familjer där både mannen och frun arbetar.

Till honom. Många fruar kanske både jobbar och tar hand om barnen samtidigt som de ser till att hemmet är rent och trevligt. Män underskattar ofta hur mycket arbete som ligger bakom det här. Fiona, * som gifte sig för tre år sedan, berättar: ”Alla gör vi fel ibland. Men när jag har gjort något fel mår jag jättedåligt. Ett litet tack för något som jag gjort här hemma gör att jag känner mig älskad trots mina brister. Min man stöttar mig, och det ger mig en mer positiv syn på mig själv.”

Brist på uppskattning kan göra att man glider ifrån varandra, och det skulle verkligen kunna hota ett äktenskap. En gift kvinna som heter Valerie säger: ”Om man inte känner  att ens partner uppskattar en är det lätt att dras till någon som faktiskt gör det.”

VAD DU KAN GÖRA

Var uppmärksam. Testa under en vecka att leta efter goda sidor hos din partner. Håll ögonen öppna för vad han eller hon gör för att vardagen ska flyta på, sådant som du fram tills nu kanske har tagit för givet. Gör vid slutet av veckan en lista över 1) sidor du uppskattar hos din partner och 2) saker han eller hon gjort för familjens skull. (Biblisk princip: Filipperna 4:8)

Varför måste man vara uppmärksam? Erika berättar: ”När man har varit gift i några år kan man börja ta sin partner för given. Man slutar att lägga märke till allt bra han gör, och i stället irriterar man sig på det han inte gör.”

Gör en ärlig granskning av dig själv. Struntar du i att tacka för något som gjorts i hemmet för att du tycker att din partner bara har gjort sin plikt? Låter du bli att ge beröm för hur din partner uppfostrar era barn, eftersom han eller hon bara gör vad som kan förväntas? Bestäm dig för att alltid tacka för både små och stora saker som din partner gör för familjen. (Biblisk princip: Romarna 12:10)

Ge beröm så ofta du kan. Bibeln säger: ”Visa er tacksamma.” (Kolosserna 3:15) Vi måste alltså göra mer än bara känna oss tacksamma. Se till att alltid tacka din partner. James säger: ”När min fru tackar mig för det jag gör jobbar jag ännu hårdare för att vara en bra man och för att stärka vårt äktenskap.” (Biblisk princip: Kolosserna 4:6)

Par som visar varandra uppskattning och tacksamhet får en starkare relation. En gift man som heter Michael säger: ”Jag tror att många äktenskap kan räddas om makarna fokuserar på det de tycker om hos varandra. Då kommer de inte att ta första vägen ut när problem uppstår, eftersom de vet att det de har är värdefullt.”

^ § 9 Några namn har ändrats.