Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Det är bra att lyssna till sitt samvete.

 BIBELNS SYN

Abort

Abort

Varje år aborteras över femtio miljoner ofödda barn – det är fler än antalet invånare i många länder.

Ett personligt beslut eller en moralisk fråga?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

En del kvinnor gör abort för att de känner att de inte kan ta hand om barnet på grund av ekonomiska problem, drömmar om utbildning och karriär, relationsproblem eller rädslan för att bli ensamstående mamma. Men andra tycker att det är moraliskt fel av en gravid kvinna att inte värna om det liv hon bär på.

VAD BIBELN SÄGER

I Guds ögon är människans liv något heligt. (1 Moseboken 9:6; Psalm 36:9) Det gäller även ofödda barn. Gud avsåg att ett foster tryggt skulle kunna utvecklas i livmodern. En bibelskribent skrev: ”Du [Gud] höll mig avskärmad i min mors liv. ... Dina ögon såg mig då jag var ett embryo, i din bok var alla dess delar uppskrivna, med avseende på de dagar då de formades.” (Psalm 139:13, 16)

Vi får en tydlig bild av hur Gud ser på ett ofött barn om vi tänker på hans lag till nationen Israel och människans samvete. I lagen stod det att en person som skadade en gravid kvinna och dödade hennes ofödda barn skulle dömas till döden – det var liv för liv som gällde. (2 Moseboken 21:22, 23) Givetvis tog domarna hänsyn till gärningsmannens motiv och om det var en olyckshändelse. (4 Moseboken 35:22–24, 31)

Gud har gett oss ett samvete. En kvinna kan välja att lyssna till sitt samvete och visa respekt för sitt ofödda barns liv. * Gör hon inte det skulle samvetet kunna ”anklaga” henne och ge henne skuldkänslor. (Romarna 2:14, 15) I sammanhanget kan även nämnas att forskning visar att kvinnor som gör abort löper större risk att drabbas av ångest och depression.

Tanken på att uppfostra ett barn kan kännas skrämmande, särskilt om graviditeten inte är planerad. Men man behöver inte klara det på egen hand; Gud har lovat att hjälpa dem som är lojala mot hans normer. I Bibeln står det: ”Mot den lojale handlar du [Gud] lojalt; mot den oklanderlige ... handlar du oklanderligt.” (Psalm 18:25) Och i Psalm 37:28 står det: ”Jehova älskar rättvisa, han överger inte sina lojala.”

”Deras samvete vittnar tillsammans med dem och deras egna tankar inbördes anklagar eller också försvarar dem.” (Romarna 2:15)

 Hur ser Gud på dem som gjort abort?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Ruth, en ensamstående mamma, berättar: ”Jag hade redan tre små barn och kände att jag inte klarade av ett till. Men efter aborten kände jag att jag hade gjort något fruktansvärt.” * Hade hon gjort något som Gud inte kunde förlåta?

VAD BIBELN SÄGER

Jesus, som hade samma inställning som Gud, sa: ”Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till sinnesändring, utan syndare.” (Lukas 5:32) Gud förlåter till och med allvarliga synder om vi uppriktigt ångrar oss och ber om förlåtelse. (Jesaja 1:18) Bibeln försäkrar oss om att Gud inte avvisar ”ett förkrossat och bedrövat hjärta”. (Psalm 51:17)

Gud ger den ångerfulle ett rent samvete och sinnesfrid när han eller hon ber honom om förlåtelse. Vi uppmanas att berätta för Gud om våra önskningar ”genom bön och ödmjuk anhållan tillsammans med tacksägelse”. Då kan Gud läka våra hjärtan och vi kan få ”Guds frid, som övergår allt förstånd”. * (Filipperna 4:6, 7) Ruth började studera Bibeln och öppnade sitt hjärta för Gud i bön, och efter det kände hon att hon fick sinnesfrid. Hon lärde sig att hos Gud ”finns den sanna förlåtelsen”. (Psalm 130:4, fotnoten)

[Gud] handlar inte mot oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar.” (Psalm 103:10)

^ § 8 Potentiella hälsorisker för en kvinna eller hennes barn berättigar inte en abort. Men om ett par vid en förlossning måste välja mellan mammans och barnets liv är det något de själva måste avgöra. I många länder har dock medicinska framsteg bidragit till att sådana situationer sällan uppstår.

^ § 12 Namnet är ändrat.

^ § 14 Uppståndelsehoppet kan ge sinnesfrid. Se ”Frågor från läsekretsen” i Vakttornet för 15 april 2009 som tar upp frågan om ett ofött barn som dött kan få uppstå.