Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 MÅNADENS TEMA

Är religionen på utdöende?

Är religionen på utdöende?

Gaffar, som föddes i Turkiet, hade svårt för tanken att Gud skulle vara hämndlysten, vilket var vad hans religion lärde. Hans fru, Hediye, började ifrågasätta sin religion redan när hon var nio år gammal. ”Jag fick lära mig att tro på ödet”, sa hon. ”Jag var föräldralös och kunde inte förstå vad jag hade gjort för att förtjäna det. Ibland grät jag hela natten. När jag var 15 hade jag övergett min religion, i alla fall inombords.”

HAR du gett upp om organiserad religion? I så fall är du långt ifrån ensam. I många länder växer antalet som beskriver sig själva som icke-religiösa. Den organiserade religionen går helt klart en oviss framtid till mötes. Låt oss se på situationen i några länder.

 Varför denna massflykt?

Orsakerna till varför människor lämnar sin religion varierar. Ibland kan det bero på att religionen godkänner eller underblåser våld och terrordåd. En annan vanlig orsak är sexskandaler kring religiösa ledare. Men de vanligaste faktorerna är kanske inte lika uppenbara. Här följer några av dem.

  • Högre levnadsstandard: ”Ju rikare man blir, desto mindre identifierar man sig som religiös”, konstateras det i Global Index of Religion and Atheism. Det är en intressant observation med tanke på att många länder på senare år upplevt ett dramatiskt ekonomiskt uppsving. På vissa platser har man en ”levnadsstandard som för 200 år sedan skulle gjort vilken kunglighet som helst grön av avund”, menar John Nye, professor i ekonomi.

    VAD BIBELN SÄGER: Bibeln förutsade att kärleken till pengar och nöjen skulle ersätta kärleken till Gud och medmänniskor i ”de sista dagarna”. (2 Timoteus 3:1–5) En bibelskribent som var medveten om de andliga farorna med materiellt välstånd sa till Jehova Gud: ”Ge mig varken fattigdom eller rikedom.” Varför sa han så? För att han inte ville bli så nöjd och belåten med sin tillvaro att han glömde Gud. (Ordspråksboken 30:8, 9)

  • Moral och traditioner: Många människor, framför allt ungdomar, ser ingen vits med att tillhöra en religion. Andra har helt enkelt tappat förtroendet för religionen. Tim Maguire, presstalesman för Humanisterna i Skottland, sa så här: ”Med tanke på hur kyrkorna betett sig genom århundradena kan man konstatera att människor lämnat dem därför att man inte längre ser dem som en moralisk auktoritet.”

    VAD BIBELN SÄGER: Jesus sa så här om falska religiösa ledare: ”Av deras frukter skall ni känna igen dem. ... Varje gott träd [frambringar] fin frukt, men varje dåligt träd frambringar värdelös frukt.” (Matteus 7:15–18) Hur kommer den värdelösa frukten till uttryck? Bland annat genom att man blandar sig i politik eller godkänner sådant som Gud inte tycker om, som till exempel homosexuella handlingar. (Johannes 15:19; Romarna 1:25–27) Det kan också handla om att byta ut Bibelns uppbyggande läror mot meningslösa traditioner och riter. (Matteus 15:3, 9) Jesus underströk vikten av att ta hand om hans lärjungar och lära dem om Gud när han sa: ”För mina små får på bete.” (Johannes 21:17) Dagens tragiska verklighet är dessvärre att människor svälter andligen.

  •   Religionen och pengar: Enligt Pew Research Center tycker många människor att religionen lägger alldeles för mycket fokus på pengar. Och det blir inte bättre av att en del religiösa höjdare lever extravaganta liv samtidigt som deras församlingsmedlemmar får vända på slantarna. Ett exempel kan hämtas från en stad i Tyskland. Där fick de katolska kyrkobesökarna kämpa för att få ekonomin att gå runt medan deras biskop levde i lyx, en kontrast som naturligtvis stack många i ögonen. I en rapport i tidskriften GEO gavs ett annat exempel. Där sades det: ”I Nigeria, där 100 miljoner människor lever på mindre än en euro om dagen, börjar en del prästers överdådiga livsstil bli ett problem.”

    VAD BIBELN SÄGER: Bibelskribenten Paulus skrev: ”Vi är inte sådana som söker tjäna på Guds ord.” (2 Korinthierna 2:17, fotnoten) Trots att Paulus var en framstående lärare i den kristna församlingen arbetade han hårt och utförde en del enkla sysslor för att inte bli en ekonomisk börda för andra. (Apostlagärningarna 20:34) Hans inställning var helt i linje med Jesus befallning: ”Ni har fått för intet, ge för intet.” (Matteus 10:7, 8)

Med de bibliska principerna som grund tar Jehovas vittnen inte betalt för vare sig litteratur eller undervisning. Inte heller tar de upp kollekt vid sina möten eller begär att medlemmarna ska betala tionde. Verksamheten finansieras i stället med hjälp av anonyma, frivilliga bidrag. (Matteus 6:2, 3)

Massflykten är förutsagd

Den organiserade religionens nuvarande situation skulle ha verkat helt otänkbar för bara några årtionden sedan. Gud däremot förutsåg den här utvecklingen och berättade i förväg om den i Bibeln. Han liknade all religion som inte är trogen mot honom vid en prostituerad som kallas ”det stora Babylon”. (Uppenbarelseboken 17:1, 5)

Varför är det en bra liknelse? Jo, för att den falska religionen påstår sig vara trogen mot Gud, samtidigt som den har en nära relation med de styrande i den här världen för att få makt och rikedomar. ”Jordens kungar ... har begått otukt med henne”, sägs det i Uppenbarelseboken 18:9. Benämningen ”Babylon” är också passande, eftersom många av dagens religiösa läror och sedvänjor har sina rötter i den forntida staden Babylon, som var fullständigt genomsyrad av vidskeplighet och falsk religion. Exempel på läror som härstammar därifrån är treenigheten, ockultism och själens odödlighet. * (Jesaja 47:1, 8–11)

Den forntida staden Babylon hade en vallgrav som fick sitt vatten från floden Eufrat. När vallgravens vattennivå sjönk öppnades vägen för medernas och persernas armé att inta staden. (Jeremia 50:1, 2, 38) Faktum är att det mäktiga Babylon föll på en enda natt. (Daniel 5:7, 28, 30)

”Det stora Babylon” sägs också ha ”många vatten” under sig. Bibeln förklarar att dessa vatten betyder ”folk och skaror”, dvs. de miljoner som ger falsk religion sitt stöd. (Uppenbarelseboken 17:1, 15) Det sägs vidare att dessa symboliska vatten skulle  torka ut, något som indikerar att en hastig ödeläggelse av det nutida Babylon är nära. (Uppenbarelseboken 16:12; 18:8) Det är de politiska makter hon sökt sig till som kommer att krossa henne. De har länge älskat henne, men då kommer de att hata henne. I bildlig bemärkelse kommer de att äta hennes kött, med andra ord kommer hon att plundras. (Uppenbarelseboken 17:16, 17) *

Den sjunkande vattennivån i Babylons vallgrav är en parallell till att människor nu lämnar ”det stora Babylon”.

”Gå ut från henne”

Med tanke på vad som väntar ”det stora Babylon” ger Gud uppmaningen: ”Gå ut från henne, mitt folk, för att ni inte skall vara delaktiga med henne i hennes synder och för att ni inte skall få del av hennes hemsökelser.” (Uppenbarelseboken 18:4) Gud riktar sig till dem som är upprörda över falska läror och som vill ha ett bra förhållande till honom. Han riktar sig till människor som Gaffar och Hediye, som nämndes i inledningen av artikeln.

Innan Gaffar började studera Bibeln såg han Gud som någon man skulle lyda av rädsla. Han berättar: ”Det var en stor lättnad att få veta att Jehova är kärlekens Gud och att han vill att vi ska lyda honom av kärlek.” (1 Johannes 4:8; 5:3) Hediye kände en inre frid när hon fick veta att det inte var Gud som gjorde henne föräldralös och att hennes situation inte var förutbestämd. Hon fick tröst av bibelställen som Jakob 1:13, där det sägs att Gud inte prövar någon med det som är ont. Hediye och Gaffar tog till sig sanningen i Bibeln och flydde från ”Babylon”. (Johannes 17:17)

När ”det stora Babylon” ödeläggs kommer de som flydde från henne för att ”tillbe Fadern med ande och sanning” att tryggt komma undan. (Johannes 4:23) Deras hopp är att få se jorden bli ”full av kunskapen om Jehova, liksom vattenmassorna täcker havets botten”. (Jesaja 11:9)

Eftersom Gud ”inte kan ljuga” kan vi vara helt säkra på att falsk religion och allt den har ställt till med kommer att få ett slut. (Titus 1:2) Sann religion kommer däremot att bestå för evigt!

^ § 16 För mer information om ”det stora Babylon” och vad Bibeln säger om de dödas tillstånd, ockultism och Guds natur, se boken Vad lär Bibeln? Den finns på jw.org.

^ § 18 Se artikeln ”Bibelns syn: Slutet på världen” i det här numret av Vakna!