Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  november 2015

 BIBELNS SYN

Slutet på världen

Slutet på världen

”Världen försvinner, och även dess begär”, står det i 1 Johannes 2:17. Vad är ”världen”? Hur och när ska den försvinna?

Vad är ”världen” som ska försvinna?

VAD BIBELN SÄGER

Världen i fråga har begär som Gud inte godkänner, och därför förstår vi att världen inte kan vara liktydig med själva jordklotet. Den här världen representerar människor som föraktar Gud och gör sig själva till hans fiender. (Jakob 4:4) De som ingår i den världen ska ”lida rättsligt straff i form av evig undergång”. (2 Thessalonikerna 1:7–9) De som å andra sidan följer Jesus och ”inte är någon del av världen” kan se fram emot att leva för evigt. (Johannes 15:19)

Det är precis som det står i 1 Johannes 2:17: ”Den som gör Guds vilja består för evigt.” Var ska vi leva om vi får bestå för evigt? Är det i himlen eller på jorden? Psalm 37:29 svarar på det: ”De rättfärdiga skall ta jorden i besittning, de skall bo för evigt på den.”

”Älska inte världen, inte heller det som finns i världen. Om någon älskar världen, finns kärleken till Fadern inte i honom.” (1 Johannes 2:15)

Hur kommer slutet för världen att se ut?

VAD BIBELN SÄGER

Slutet kommer att ske i två etapper. Först kommer Gud att förgöra organiserad falsk religion, som beskrivs som en sköka, dvs. en prostituerad, med namnet ”det stora Babylon”. (Uppenbarelseboken 17:1–5; 18:8) Hon påstår att hon är lojal mot Gud, men i själva verket har hon allierat sig med världens politiska ledare. De här ledarna kommer dock att vända sig emot henne. De ”skall hata skökan och göra henne utblottad och naken, och de skall äta hennes kött [eller rikedomar] och bränna upp henne i eld”. (Uppenbarelseboken 17:16)

Därefter kommer Gud att ta itu med de politiska ledarna, som kallas ”kungarna på hela den bebodda jorden”. De och andra onda människor kommer att elimineras i ”kriget på Guds, den Allsmäktiges, stora dag”, också känt som Harmageddon. (Uppenbarelseboken 16:14, 16)

”Sök Jehova, alla ni ödmjuka på jorden ... Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet. Sannolikt kan ni bli dolda på Jehovas vredes dag.” (Sefanja 2:3)

 När kommer slutet?

VAD BIBELN SÄGER

Slutet kommer när en varning har gått ut till mänskligheten. Över hela jorden pågår därför en informationskampanj om Guds rike, som är en världsregering som kommer att ersätta alla andra regeringar. (Daniel 7:13, 14) Jesus Kristus sa: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matteus 24:14) Det predikoarbetet visar hur rättvis och barmhärtig Gud är, men det är också en del av ett sammansatt tecken som visar när slutet är nära. I det tecknet ingår även jordbävningar, världsomfattande krig, svält och sjukdomar. (Matteus 24:3; Lukas 21:10, 11)

Förutom att förutsäga stora världshändelser, beskriver Bibeln hur människor skulle bete sig i ”de sista dagarna”. Det står: ”Kritiska tider som är svåra att komma till rätta med [skall] vara här. Ty människorna skall älska sig själva, vara penningkära, ... olydiga mot föräldrar, ... utan självbehärskning, vildsinta, utan kärlek till det goda, ... sådana som älskar njutningar mer än de älskar Gud.” * (2 Timoteus 3:1–5)

Den här onda världen kommer snart att försvinna. (1 Johannes 2:17)

De här förutsägelserna pekar på en epok som började 1914, vid tiden kring första världskrigets utbrott. Sedan dess har budskapet om Guds rike predikats vitt och brett, och Jehovas vittnen är stolta över att förknippas med det arbetet. Faktum är att deras största tidskrift har titeln Vakttornet förkunnar Jehovas kungarike.

”Var alltså ständigt vaksamma, eftersom ni inte vet vare sig dagen eller timmen.” (Matteus 25:13)

^ § 14 För mer information, se kapitel 9 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen. Den finns att ladda ner på jw.org.

Ta reda på mer

VAKNA!

De sista dagarna – tillförlitliga profetior i Bibeln

Har situationen i världen i dag någon särskild innebörd? Granska sju profetior som visar att vi lever i en unik tid.

BIBELFRÅGOR

Vad visar Bibelns kronologi om året 1914?

Profetian om de sju tiderna i Daniel kapitel 4 visar att mänskligt styre går mot sitt slut.

VAKTTORNET

Du kan överleva slutet!

Men hur? Ska man bunkra konserver och bygga skyddsrum?