Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 BIBELNS SYN

Evolution

Evolution

En del säger att livet har utvecklats. Andra menar att Gud kan ha startat skapelseprocessen men att han sedan bara lät utvecklingens processer ha sin gilla gång. Vad säger Bibeln?

Utesluter Bibelns skapelseberättelse möjligheten att universum kom till genom big bang?

Bibeln säger kort och gott: ”I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden.” (1 Moseboken 1:1) Den förklarar inte exakt hur Gud gick till väga när han skapade allt. Så Bibeln motsäger inte att en kosmisk explosion gav upphov till universums födelse. Första Moseboken 1:1 upplyser oss i stället om vem som i så fall orsakade big bang.

Många forskare tror att big bang var en spontan och okontrollerad händelse som ledde till att materiepartiklar med tiden bildade stjärnor och planeter. Den uppfattningen strider mot Bibeln, som säger att Gud har skapat universum. Och det kan han ha gjort antingen genom en kosmisk explosion eller någon annan skapelsemetod.

”I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden.” (1 Moseboken 1:1)

Förnekar Bibeln att levande organismer gradvis kan förändras?

Nej. Bibeln säger att Gud skapade allt levande ”efter sina slag”. (1 Moseboken 1:11, 12, 21, 24, 25, Svenska Folkbibeln) Det är sant att förändringar kan ske inom ett slag. Men har sådana förändringar någon gång gett upphov till ett helt nytt slag av levande varelser? Nej.

Vi kan se närmare på ett exempel: Några forskare studerade på 1970-talet finkar på Galápagosöarna. De noterade att finkar med något större näbbar hade klarat klimatförändringar bättre och hade blivit fler än andra finkar. En del drog slutsatsen att detta var ett bevis för evolution. Men var det här verkligen ett bevis för evolution, eller var det bara ett exempel på anpassning efter förändrade omständigheter? Några år senare dominerade finkar med mindre näbbar återigen populationen. I en kommentar till det här experimentet säger Jeffrey H. Schwartz, professor i antropologi, att djurens förmåga att anpassa sig visserligen kan hjälpa dem att överleva skiftande förhållanden, ”men den frambringar ingenting nytt”.

 Går det att förena Bibeln med evolutionsteorin?

Bibeln säger att Gud ”har skapat allt”. (Uppenbarelseboken 4:11) Han ”vilade” inte förrän han hade fullbordat skapelsen. (1 Moseboken 2:2) Gud skapade alltså inte en enda enkel organism bara för att sedan luta sig tillbaka och låta organismen sköta jobbet genom att under miljoner år utvecklas till olika fiskar, apor och människor. * Det teoretiska förloppet, som ibland omnämns som makroevolution, utesluter helt tanken på en skapare. Men Bibeln säger att det är Gud som har skapat ”himlen och jorden och havet och allt som är i dem”. (2 Moseboken 20:11; Uppenbarelseboken 10:6)

”Du, Jehova, ja vår Gud, är värdig att få härligheten och äran och makten, därför att du har skapat allt.” (Uppenbarelseboken 4:11)

Ta reda på mer: I Bibeln står det att Guds egenskaper kan ses ”tydligt alltifrån världens skapelse ... eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda”. (Romarna 1:20) Om man anstränger sig för att lära sig mer om Gud och hans tanke med människan, kan livet bli verkligt meningsfullt. (Predikaren 12:13; Hebréerna 11:6) Du kan ta reda på mer genom att kontakta Jehovas vittnen eller gå in på jw.org. Se under BIBELNS PRAKTISKA VÄRDE > BIBELFRÅGOR.

^ § 12 I motsats till vad kreationister påstår säger inte Bibeln att Gud skapade jorden på sex bokstavliga 24-timmarsdygn. För mer information, se sidan 24–27 i broschyren Hur har livet kommit till? Broschyren är utgiven av Jehovas vittnen och kan laddas ner gratis på jw.org.