Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  oktober 2015

 MÅNADENS TEMA

Tre frågor till Gud

Tre frågor till Gud

SUSAN var sju år när hon började ställa frågor om Gud. Det började med att hennes 9-årige kompis Al fick polio och hamnade på sjukhus i respirator. Hon berättar hur hon minns det i en artikel i The New York Times den 6 januari 2013.

Efter att Susan hälsat på hos Al på sjukhuset frågade hon sin mamma: ”Varför skulle Gud göra så mot en liten pojke?”

Hennes mamma svarade: ”Prästen skulle nog svara att Gud har goda skäl till det. Men jag förstår tyvärr inte vilka de skulle vara.”

Två år senare, 1954, lanserades Jonas Salks poliovaccin. Susans mamma sa då att det kanske var Gud som gett Salks forskning resultat.

”I så fall borde Gud ha hjälpt forskarna för länge sedan”, blev Susans svar, ”för då skulle inte Al ligga i respirator.”

Susan berättar hur den här upplevelsen från unga år slutade: ”Al dog bara åtta år senare, och vid det laget var jag en övertygad ateist.”

Susan fick inga tillfredsställande svar, och många andra som sett eller upplevt något hemskt har inte heller fått det. En del blir därför ateister. Andra kanske inte helt förkastar tanken på att det finns en Gud, men de ställer sig skeptiska till den.

Många ateister och agnostiker har någon slags erfarenhet av religion. Och ofta är det just det som fått dem att börja tvivla på Guds existens. En del av dem känner att de religiösa samfunden misslyckats när det gäller att ge svar på livets stora frågor. Vilka frågor är det människor ställer? Ironiskt nog är det samma frågor som många troende brottas med. På följande sidor ska vi se på tre frågor som många skulle vilja ställa direkt till Gud om de fick chansen. Vi ska se närmare på vad Bibeln har att säga om de frågorna.

 1 ”VARFÖR TILLÅTER DU LIDANDET?”

Vilken tanke kan ligga bakom frågan?

”En kärleksfull Gud borde förhindra att hemska saker händer.”

TESTA EN NY SYNVINKEL: Vi kanske tycker att människor från andra länder följer seder och bruk som är svåra att förstå, och en del kulturella inslag kanske till och med chockar oss. Medan vi till exempel tolkar ögonkontakt som ett tecken på att någon lyssnar och är uppriktig, så tolkas det i andra kulturer som väldigt respektlöst. Dock behöver varken det ena eller det andra vara fel. Men för att undvika missförstånd behöver vi anstränga oss för att lära känna sådana människor bättre.

Kan något liknande hända när det gäller ens inställning till Gud? Många ser lidandet i världen som ett bevis för att det inte finns någon Gud. Andra som däremot har fått svar på varför Gud tillåter lidandet är säkra på att han finns.

VAD BIBELN SÄGER: Guds tankar och perspektiv skiljer sig från våra. (Jesaja 55:8, 9) Därför kan hans handlingssätt, och även skälen till varför han väntar med att göra något, vid första anblicken verka svåra att förstå.

Men det här betyder inte att vi borde nöja oss med sådana tomma klyschor som att ”Guds vägar är outgrundliga”. Bibeln uppmanar oss i stället att lära oss mer om Gud. I Bibeln kan vi hitta svaren på varför och när han väljer att ingripa. * Den framhåller dessutom möjligheten att lära känna honom som vän. (Jakob 4:8)

 2 ”VARFÖR ÄR MÅNGA SOM TILLBER DIG FALSKA?”

Vilken tanke kan ligga bakom frågan?

”Om Gud verkligen satte värde på uppriktighet, skulle det inte finnas så mycket religiöst hyckleri.”

TESTA EN NY SYNVINKEL: Föreställ dig en son som, trots god uppfostran, lever ett destruktivt liv när han flyttar hemifrån. Även om pappan inte tycker om det, tillåter han sonen att göra sina egna val. Skulle det då vara rätt att påstå att sonen måste ha en dålig pappa, eller att han inte har någon pappa alls? Självklart inte. På liknande sätt bevisar det religiösa hyckleriet bara att Gud har tillåtit människor att styra sina egna liv.

VAD BIBELN SÄGER: Gud hatar falskhet. (Jeremia 7:29–31; 32:35) Men samtidigt respekterar han människors fria vilja. En del som säger att de tror på Gud följer bara vad andra människor lärt ut. Och andra bryr sig egentligen inte om Gud, utan skräddarsyr i stället sin moral efter eget tycke och smak. (Matteus 15:7–9)

Men religion som Gud godkänner är allt annat än hycklande. * Jesus sa: ”Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Johannes 13:35) Den här kännetecknande kärleken måste ”vara fri från hyckleri”. (Romarna 12:9) De flesta religioner stämmer inte in på den beskrivningen. Under folkmordet i Rwanda 1994 var det till exempel tiotusentals religiösa människor som mördade sina medtroende bara för att de råkade tillhöra en annan stam. Men till skillnad från andra troende vågade Jehovas vittnen ta avstånd från folkmordet, och flera av dem riskerade sina liv för att skydda både sina medtroende och andra. Sådana exempel visar att en religion kan få människor att vara genuint osjälviska.

 3 ”VARFÖR ÄR VI HÄR?”

Vilken tanke kan ligga bakom frågan?

”Vi lever bara 80 eller 90 år. Finns det verkligen någon mening när livet är så kort?”

TESTA EN NY SYNVINKEL: Även om man inte tror på Gud kan man känna att det måste finnas någon form av intelligens som ligger bakom vår komplexa och invecklade värld. Vårt solsystem är precis rätt inställt för att uppehålla liv på jorden. Naturlagarna som styr universum är precis rätt kalibrerade; minsta lilla ändring av dem skulle göra det omöjligt att leva på jorden.

VAD BIBELN SÄGER: Många ser vår relativt korta livslängd som ett bevis för att Gud inte existerar. Men i naturen finns det massor av bevis för att det finns en skapare. (Romarna 1:20) Gud hade ett speciellt syfte i tankarna när han började skapa, och meningen med våra liv hör ihop med det syftet. Gud skapade inte människan bara för att leva och dö, utan för att hon skulle leva för evigt på jorden. Och han lovar att det kommer att bli så en dag. (Psalm 37:11, 29; Jesaja 55:11)

Naturen kan visserligen avslöja att Gud existerar och att han har vissa egenskaper, men Gud tänkte inte att vi skulle upptäcka meningen med livet genom att betrakta naturen. Vi behöver mer utförlig information. I Bibeln talar Gud om för oss varför han började skapa och vad hans syfte med oss är. * Om du vill ge Bibeln en chans att besvara dina frågor hjälper Jehovas vittnen dig gärna.

^ § 17 Läs om varför Gud tillåter lidandet i kapitel 11 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen. Boken går att läsa eller ladda ner på jw.org.

^ § 23 För mer information, se kapitel 15 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen. Boken går att läsa eller ladda ner på jw.org.

^ § 29 För mer information, se kapitel 3 i boken Vad lär Bibeln?, utgiven av Jehovas vittnen. Boken går att läsa eller ladda ner på jw.org.