Familjer i dag möter många utmaningar. Bibelns tidlösa råd kan stärka familjen och hjälpa den att hantera problem på ett bra sätt.

Afrika

Världshälsoorganisationen rekommenderar att mammor börjar amma sina barn inom en timme efter förlossningen och att ge barnet enbart bröstmjölk under de första sex månaderna. Unicefs regionala näringsrådgivare för östra och södra Afrika rapporterar att falsk marknadsföring fortsätter hävda att ”mjölkersättning är lika bra som bröstmjölk”, trots den tydliga rekommendationen.

VAD BIBELN SÄGER: ”Den oerfarne tror varje ord, men den kloke aktar på sina steg.” (Ordspråksboken 14:15)

Kanada

Forskare i Montreal menar att barn som får en hård och sträng uppfostran löper 30 procent större risk att bli överviktiga än barn som blir fostrade med både kärlek och tillrättavisning.

VISSTE DU? Bibeln gav för länge sedan råd om hur föräldrar kan ge sina barn fostran som blir till deras bästa. (Kolosserna 3:21)

Nederländerna

En studie av nederländska familjer där båda föräldrarna arbetar har visat att föräldrar som kan skilja på arbete och familj har bättre kontakt med sina barn än de som låter arbetet inkräkta på familjelivet. Föräldrar som försöker kombinera arbete och familjeliv, genom att till exempel ringa jobbsamtal hemifrån, missar lätt att ge sina barn den uppmärksamhet de behöver.

ATT FUNDERA PÅ: ”För allt finns det en bestämd [dvs. lämplig] tid.” (Predikaren 3:1)