Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 BIBELNS SYN

Djur

Djur

Vi kommer alla i kontakt med djur på ett eller annat sätt. Spelar det någon roll hur vi behandlar dem?

Hur ska djur behandlas?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

En del tycker att djur och människor i princip ska behandlas på samma sätt. Andra tycker att djur helt enkelt kan behandlas på det sätt som passar oss människor bäst.

  • En framstående djurrättsförespråkare menar att djur borde ha ”en grundläggande rättighet att inte enbart behandlas som handelsvaror eller ekonomiska tillgångar”. Han tillägger: ”Vi måste sluta behandla andra djur som vår egendom.”

  • Någon som kan ses som ett extremfall är miljardären Leona Helmsley, som lät sin hund ärva 12 miljoner dollar och som begärde att den sedan skulle begravas bredvid henne.

Att fundera på: Hur tycker du att vi borde behandla djur?

VAD BIBELN SÄGER

Skaparen av allt liv, Jehova Gud, sa till människorna: ”Råd över havets fiskar och himlens flygande skapelser och varje levande skapelse som rör sig på jorden.” (1 Moseboken 1:28) I Guds ögon står alltså människan över djuren.

Den slutsatsen bestyrks av det som sägs precis före den ovan nämnda bibelversen. Det sägs att ”Gud grep sig an med att skapa människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne; till man och kvinna skapade han dem”. (1 Moseboken 1:27)

Eftersom människor är skapade ”till Guds avbild” skiljer vi oss från djuren i vårt sätt att efterlikna Guds egenskaper, till exempel vishet, rättvisa och kärlek. Människor har även ett andligt behov och en medfödd känsla för moral. Djuren saknar de här egenskaperna eftersom de inte skapades ”till Guds avbild”. De är underlägsna oss och skulle inte behandlas på samma sätt som människor.

Betyder det här att man har rätt att behandla djur illa? Nej.

”Sex dagar skall du utföra ditt arbete; men på sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din tjur och din åsna får vila.” (2 Moseboken 23:12)

 Är det fel att döda djur?

VAD MÄNNISKOR SÄGER

En del jägare och fiskare dödar djur för nöjes skull. Andra tycker som den ryske författaren Leo Tolstoj, som skrev att det är ”oetiskt” att döda och äta djur.

VAD BIBELN SÄGER

Gud tillåter att man dödar djur för att skydda sig eller för att få kläder. (2 Moseboken 21:28; Markus 1:6) Bibeln säger också att man får döda djur för att få mat. ”Allt som rör sig och lever skall tjäna som föda åt er”, står det i 1 Moseboken 9:3. Till och med Jesus hjälpte sina lärjungar att fånga fisk som de senare åt. (Johannes 21:4–13)

Men Bibeln säger också: ”Den som älskar våld, honom hatar Hans [Guds] själ.” (Psalm 11:5) Det är uppenbart att Gud vill att vi inte skadar eller dödar djur enbart för nöjes skull eller ser det som en sport.

Bibeln visar att Gud sätter stort värde på djuren.

  • I samband med skapelsen sägs det i Bibeln att ”Gud grep sig an med att göra jordens vilda djur enligt deras arter och husdjuren enligt deras arter och alla andra djur som rör sig på marken enligt deras arter. Och Gud såg att det var gott.” (1 Moseboken 1:25)

  • Bibeln säger om Jehova: ”Han ger föda åt djuren.” (Psalm 147:9) Gud utformade ekosystemet, som ger djuren gott om mat och möjligheter att bygga bo.

  • Kung David av Israel sa under en bön: ”Människor och djur räddar du, Jehova.” (Psalm 36:6) Ett exempel på det är när Gud på Noas tid räddade åtta personer och alla slag av djur innan han lät en översvämning tillintetgöra alla onda människor. (1 Moseboken 6:19)

Det är tydligt att Jehova tycker om djuren han skapat och att han förväntar att vi ska behandla dem med respekt.

”Den rättfärdige sörjer för sina djur.” (Ordspråksboken 12:10, Bibel 2000)