Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 MÅNADENS TEMA | VAD HÄNDE MED BARNUPPFOSTRAN?

Fostran som fungerar

Fostran som fungerar

DET är verkligen inte lätt att vara förälder. Men det blir inte lättare av att man undviker tillrättavisning när det behövs. Varför inte? Om man låter bli att fostra sina barn får det åtminstone två konsekvenser. För det första fortsätter barnen att bete sig dåligt, vilket tröttar ut föräldrarna. För det andra blir föräldrarna inkonsekventa, vilket förvirrar barnen.

Däremot kan en balanserad och kärleksfull fostran utveckla barnens tänkesätt och forma deras värderingar. Dessutom hjälper det dem att bli trygga och ansvarstagande vuxna. Men var kan man få råd om fostran som fungerar?

Värdet av bibliska principer

Jehovas vittnen, som ger ut den här tidskriften, är övertygade om att Bibeln är ”nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering”. (2 Timoteus 3:16) Många tänker kanske inte på Bibeln som en föräldrahandbok, men den innehåller principer som verkligen kan hjälpa familjer. Här är några exempel.

BIBELN SÄGER: ”Oförstånd är bundet vid barnets hjärta.” (Ordspråksboken 22:15, Åkeson)

Även om barn kan vara otroligt omtänksamma och gulliga, gör de ofta ogenomtänkta saker. Barn behöver alltså fostran. (Ordspråksboken 22:6) Om du är medveten om det kommer du att kunna ta föräldrarollen på allvar.

BIBELN SÄGER: ”Undanhåll inte pojken fostran.” (Ordspråksboken 23:13, Bibel 2000)

Du behöver inte vara rädd för att fostran ska skada dina barn eller få dem att bli bittra på dig längre fram. När den ges på ett kärleksfullt sätt kan barnen lära sig att ödmjukt ta emot råd, något de behöver kunna som vuxna. (Hebréerna 12:11)

 BIBELN SÄGER: ”Vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda.” (Galaterna 6:7)

Självklart vill föräldrar skydda sina barn, vilket de också ska göra. Men återigen behövs balans. Du gör inte dina barn någon tjänst genom att ”rädda” dem från konsekvenser eller försvara dem när en lärare eller annan vuxen uppmärksammar dig på ett dåligt uppförande. Tänk i stället att ni är på samma sida. På det sättet lär du dina barn att respektera auktoritet, även din. (Kolosserna 3:20)

BIBELN SÄGER: ”En pojke som får göra vad han vill drar skam över sin mor.” (Ordspråksboken 29:15, fotnoten)

Var kärleksfull, konsekvent och balanserad.

Föräldrar får aldrig vara hårdhänta, men de får inte heller gå till den andra ytterligheten och bli släpphänta. ”Barn till släpphänta föräldrar har svårt att inse att det är de vuxna i hushållet som bestämmer”, sägs det i boken The Price of Privilege. Om inte du sitter vid rodret kan ditt barn tro att han gör det. Då kommer han att fatta dåliga beslut som skadar både honom och dig. (Ordspråksboken 17:25; 29:21)

BIBELN SÄGER: ”En man [skall] ... hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött.” (Matteus 19:5)

Enligt Bibeln ska en man och en kvinna vara gifta innan de får barn och fortsätta leva tillsammans när barnen är utflugna. (Matteus 19:5, 6) Med tanke på det är du i första hand partner, i andra hand förälder. Om du prioriterar tvärtom kan ditt barn börja ”tänka högre om sig själv än man bör tänka”. (Romarna 12:3) Dessutom försvagas parrelationen i barncentrerade familjer.

Verktyg för föräldrar

Fostran som fungerar bygger på de här tre principerna:

Var kärleksfull. ”Reta inte upp era barn, så att de tappar modet.” (Kolosserna 3:21)

Var konsekvent. ”Låt bara ert ord ja betyda ja, ert nej, nej.” (Matteus 5:37)

Var balanserad. ”Jag [skall] ... tukta dig i tillbörlig grad.” (Jeremia 30:11) *

^ § 21 Besök jw.org för mer information. Under BIBELNS PRAKTISKA VÄRDE > PAR & FÖRÄLDRAR hittar du sådana artiklar som ”Fostran av barnen”, ”Hur man handskas med barns raseriutbrott”, ”Ge dina barn moraliska värderingar” och ”Hur man tillrättavisar sin tonåring”.