Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  mars 2015

 MÅNADENS TEMA

Finns Gud? Spelar det någon roll?

Finns Gud? Spelar det någon roll?

Många tycker att frågan om Guds existens är omöjlig att besvara. Andra bryr sig inte alls. Hervé, som växte upp i Frankrike, säger: ”Jag ser mig varken som ateist eller agnostiker, men det betyder inte att jag är troende. Det bästa sättet att leva är att använda sunt förnuft, och för det behövs ingen gudstro.”

En del känner igen sig i det John från USA berättar: ”Jag växte upp med föräldrar som inte trodde på Gud. Och själv hade jag ingen åsikt. Men det hände att jag funderade över saken.”

Har du någonsin undrat om det finns en gud och om det i så fall finns en djupare mening med livet? Du kanske har stött på ett och annat som är svårt att förklara om det inte finns en skapare, till exempel vetenskapliga uppgifter som bekräftar den perfekt avpassade balans som gör liv på jorden möjligt eller det faktum att liv inte uppstår ur livlös materia. (Se rutan ”Undersök fakta”.)

Det är viktigt att begrunda sådana här saker, eftersom det kan ge dig en värdefull insikt. Om du fick övertygande bevis för att Gud finns och fick mer information om honom, skulle det kunna förändra ditt liv. Här kommer fyra exempel på vad det kan ge dig.

 1. MENING MED LIVET

Om det finns en djupare mening med livet, vill vi naturligtvis veta vad det är och hur det påverkar oss. Och om det nu finns en gud och vi inte är medvetna om det, då är vi ju ovetande om den mest fundamentala sanningen i hela universum.

Bibeln säger att Gud är källan till allt liv. (Uppenbarelseboken 4:11) Är den kunskapen något som kan ge livet mening? Vi ska se vad Bibeln har att säga om saken.

Bland alla varelser på jorden är människan unik. Enligt Bibeln skapades vi av Gud för att vara lika honom och återspegla hans personlighet. (1 Moseboken 1:27) Dessutom säger Bibeln att vi människor kan bli Guds vänner. (Jakob 2:23) Inget kan ge livet större mening än att ha ett sådant förhållande till Skaparen.

Vad innebär det att vara Guds vän? Guds vänner kan faktiskt tala direkt till honom. Och han har lovat att lyssna till dem och hjälpa dem. (Psalm 91:15) Som Guds vän kan man få del av hans åsikter på många områden. Det kan ge insikt i många av livets stora frågor.

Om det nu finns en gud och vi inte är medvetna om det, då är vi ju ovetande om den mest fundamentala sanningen i hela universum.

2. SINNESRO

Många har svårt att tro på Gud på grund av allt lidande som finns i världen. De resonerar så här: ”Hur skulle någon som har makt över allt och alla kunna tillåta så mycket ondska och lidande?”

Bibelns betryggande svar är att Gud aldrig velat att människor ska behöva lida. När han skapade människorna fanns det inget lidande, och tanken var inte heller att de skulle dö. (1 Moseboken 2:7–9, 15–17) Är det här svårt att tro på? Låter det som en fantasi? Tänk så här: Om det finns en allsmäktig skapare och hans främsta egenskap är kärlek, då är det väl just ett sådant liv man kan förvänta att han vill ge de människor han skapat.

Hur hamnade då mänskligheten i den här situationen? Bibeln förklarar att Gud skapade människorna med en fri vilja. Vi är inte robotar som programmerats att lyda Gud. Det första människoparet, som vi alla härstammar från, valde bort Guds vägledning. De ville bara göra vad de själva tyckte var rätt. (1 Moseboken 3:1–6, 22–24) Dagens grymma värld är ett resultat av deras själviska val.

Vetskapen om att det lidande vi ser omkring oss i dag inte var Guds ursprungliga tanke kan verkligen ge oss sinnesro. Men naturligtvis vill vi också se en förändring. Vi behöver ett hopp för framtiden.

 3. HOPP

Omedelbart efter att människorna gjorde uppror mot Gud försäkrade han att han höll fast vid sin ursprungliga avsikt med jorden. Inget kan hindra honom från att se till att den blir verklighet, eftersom han är allsmäktig. (Jesaja 55:11) Snart kommer Gud att upphäva konsekvenserna av upproret, och jorden och mänskligheten kommer att komma i fas med hans avsikt.

Vad kan det här betyda för dig? Här är två av många framtidslöften som Gud gett oss genom Bibeln.

  • VÄRLDSFRED OCH INGEN MER ONDSKA. ”Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer; du skall se dig om efter hans plats, och han är inte där. Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.” (Psalm 37:10, 11)

  • INGEN MER SJUKDOM OCH DÖD. ”Ingen invånare skall säga: ’Jag är sjuk.’” (Jesaja 33:24) ”Han skall uppsluka döden för alltid, och den suveräne Herren Jehova skall torka tårarna från alla ansikten.” (Jesaja 25:8)

Vad är det som gör att vi kan lita på Guds löften i Bibeln? En sak är att många av profetiorna i den bevisligen redan har uppfyllts. Men löftena om en framtid utan lidande tar ju inte bort de svårigheter vi får gå igenom i dag. Så vad kan Gud göra för oss nu?

4. HJÄLP VID PROBLEM OCH SVÅRA BESLUT

Gud ger oss vägledning för att vi ska kunna hantera problem och fatta bra beslut, både mindre beslut i vardagen och sådana som är livsavgörande. Inga råd från människor kan mätas med vår skapares överlägsna vishet. Han kan se saker ur ett evigt perspektiv, och dessutom är det han som har skapat oss. Därför vet han vad som är bäst för oss.

Eftersom det var Jehova Gud som såg till att människor skrev ner Bibeln, är det hans tankar som vi kan läsa där. I Bibeln säger Gud: ”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig, den som leder dig på den väg du bör vandra.” (Jesaja 48:17, 18)

Guds kraft är obegränsad, och han är villig att använda den till nytta för oss. Bibeln beskriver honom som en kärleksfull far som vill hjälpa oss. Det sägs: ”Fadern i himlen [skall] ge helig ande åt dem som ber honom!” (Lukas 11:13) Den här kraften kan ge oss styrka och vägledning.

Hur kan man få sådan hjälp av Gud? Bibeln säger: ”Den som närmar sig Gud måste tro att han är till och att han belönar dem som uppriktigt söker honom.” (Hebréerna 11:6) Du måste alltså själv undersöka olika bevis och argument för att bli övertygad om att Gud existerar.

 KOMMER DU ATT GE DET EN CHANS?

Det tar tid att lära sig sanningen om Gud, men det är värt mödan. Xiujin Xiao, som föddes i Kina men nu bor i USA, kan intyga det. Han berättar: ”Jag trodde på evolutionen men var ändå lite nyfiken på Bibeln, så jag började studera med Jehovas vittnen. Sista året på college fick jag så mycket att stå i att jag prioriterade bort bibelstudiet ett tag. Jag kände tydligt att jag mådde sämre under den tiden. Men så fort jag började ta bibelstudiet på allvar igen kom glädjen tillbaka.”

Skulle du vilja lära dig mer om vår skapare, Jehova Gud? Varför inte ge det en chans?

Ta reda på mer

GODA NYHETER FRÅN BIBELN!

Har Gud ett namn?

Gud har många titlar, till exempel den Allsmäktige, Skapare och Herre. Men Guds namn finns med i Bibeln nästan 7 000 gånger.

BIBELKURSER

Varför undersöka Bibeln?

Bibeln hjälper miljontals människor jorden runt att få svar på livets stora frågor. Vill du vara en av dem?