Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  Januari 2015

 BLICK PÅ VÄRLDEN

Religion i fokus

Religion i fokus

Religionen borde vara en enande kraft. Men alltför ofta leder den till konflikter och misstro.

Världen

Mer än tre fjärdedelar av jordens befolkning lever i länder som har avsevärda inskränkningar i religionsfriheten i form av restriktioner från statligt håll eller fientlighet från det omgivande samhället. Under en femårsperiod har antalet länder med fall av trakasserier mot religiösa minoriteter nästan fördubblats.

ATT FUNDERA PÅ: Av vilka olika anledningar kan människor ha svårt för religion? (Matteus 23:27, 28; Johannes 15:19)

England

Den före detta premiärministern Tony Blair skriver i tidningen Observer att ett vanligt motiv till terrordåd på senare tid är ”missbruk av religion”. Han säger: ”Striderna under det här århundradet kommer troligen inte att bero på extrema politiska ideologier, som under 1900-talet, utan kommer sannolikt att grunda sig i kulturella eller religiösa skillnader.”

ATT FUNDERA PÅ: Varför är religion så ofta en orsak till splittring? (Markus 7:6–8)

Australien

Australiens statistikbyrå rapporterar att var femte australier uppger att de inte har någon religiös tillhörighet. ”Religiös tillhörighet” är inte heller ”detsamma som att vara religiöst aktiv”, sägs det i rapporten. Endast 15 procent av männen och 22 procent av kvinnorna med religiös tillhörighet är aktiva i en religiös eller andlig grupp.

ATT FUNDERA PÅ: Vad har gjort många skeptiska till organiserad religion? (Matteus 7:15–20)

Ta reda på mer

VAKTTORNET

Finns det någon religion man kan lita på?

Har du blivit besviken på någon kyrka? I så fall kan det vara svårt att lita på religion över huvud taget. Hur kan det vara till hjälp att studera Bibeln?

VANLIGA FRÅGOR

Varför är Jehovas vittnen politiskt neutrala?

Är Jehovas vittnen ett hot mot nationens säkerhet?