Spelar vår hygien någon roll för Gud?

”Låt oss rena oss från varje förorening av kött och ande.” (2 Korinthierna 7:1)

VAD BIBELN SÄGER

Vår skapare älskar oss och vill att vi ska vara vid god hälsa och leva ett långt och innehållsrikt liv. ”Bevara mina bud i ditt hjärta”, säger Gud. ”Hög ålder och ett långt liv, frid och välgång skall de ge dig.” (Ordspråksboken 3:1, 2, Bibel 2000) Gud visade hur mycket han bryr sig om människor när han gav israeliterna anvisningar om hygien och renhållning. (5 Moseboken 23:12–14) När de följde dessa rimliga riktlinjer fick de bättre hälsa och skyddades mot sjukdomar som var vanliga hos nationer som inte hade en lika utvecklad lagsamling, till exempel Egypten. (5 Moseboken 7:12, 15)

Det är på samma sätt i dag. Människor som renar sig ”från varje förorening av kött” – till exempel sådana förorenande vanor som rökning, alkoholmissbruk och drogmissbruk – löper mindre risk att bli fysiskt och psykiskt sjuka eller att dö i förtid. Dessutom visar vi omtanke om andra i vår omgivning när vi följer Bibelns riktlinjer gällande renhet. (Markus 12:30, 31)

 Är Gud intresserad av moralisk och andlig renhet?

”Döda ... era lemmar ... vad beträffar otukt, orenhet, sexuell lidelse, skadligt begär och vinningslystnad, som är avgudadyrkan. På grund av sådant kommer Guds vrede.” (Kolosserna 3:5, 6)

VAD BIBELN SÄGER

Som vi redan har sett säger Bibeln att vi ska ”rena oss från varje förorening av kött och ande”. Många på Jesus tid, bland annat de religiösa ledarna, gick till ytterligheter för att vara fysiskt rena samtidigt som de struntade i buden som handlade om moral och andlighet. (Markus 7:1–5) Men Jesus förklarade hur det verkligen låg till när han sa: ”Ingenting, som utifrån går in i en människa, kan befläcka henne, eftersom det ... [går] ner i magen och ut i kloaken.” Han sa sedan: ”Det som går ut från en människa är det som befläckar en människa; inifrån, ur människors hjärta, utgår nämligen skadliga överväganden: otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, yttringar av habegär och av ondska, svek, tygellöshet, ett avundsamt öga, ... oförnuft. Allt detta onda ... befläckar en människa.” (Markus 7:18–23)

Jesus menade alltså att de som är överdrivet måna om sin hygien samtidigt som de struntar i vad Gud tycker om moral och andlighet är som bägare som är rena på utsidan men smutsiga inuti. (Matteus 23:25, 26)

Är Bibelns anvisningar rimliga?

”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud; och hans bud är inte betungande.” (1 Johannes 5:3)

VAD BIBELN SÄGER

Mika 6:8 står det: ”Vad kräver Jehova i gengäld av dig annat än att du handlar rättvist och älskar kärleksfull omtanke och är blygsam, när du vandrar med din Gud?” Visst låter det här som rimliga krav? Dessutom vill Gud att vi ska följa hans anvisningar för att vi älskar honom. När vi gör det blir vi glada och lyckliga. (Psalm 40:8) Och när vi gör misstag kan vi lita på att Gud är förlåtande. ”Som en far visar barmhärtighet mot sina söner, så visar Jehova barmhärtighet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är formade, han kommer ihåg att vi är stoft”, dvs. bräckliga och ofullkomliga. (Psalm 103:13, 14)

Gud har alltså gett oss anvisningar gällande fysisk, moralisk och andlig renhet eftersom han vill vårt bästa och älskar oss. Vi kan visa att vi är förståndiga och älskar honom genom att villigt följa dem.