Världen

”Årligen dör nästan 3 miljoner spädbarn under sin första månad i livet. De flesta av dem av orsaker som hade kunnat förhindras. Mer än en tredjedel av dessa dör innan de är en dag gamla.” (Internationella Rädda Barnen)

Storbritannien

Enligt Public Health England ökade antalet dödsfall på grund av partikulära luftföroreningar i 15 av Londons 32 kommuner under 2011. Diesel har marknadsförts som ett miljövänligt drivmedel, eftersom det är mer bränsleeffektivt och avger mindre koldioxid. Men ironiskt nog kommer 91 procent av de partikulära luftföroreningarna i det här området från just dieselfordon.

Ryssland

Enligt en undersökning som gjordes av ett statligt opinionsinstitut i Ryssland 2013 har omkring 52 procent av de ryssar som betraktar sig som ortodoxa kristna aldrig läst Bibeln, och 28 procent uppgav att de nästan aldrig ber.

Afrika

En rapport från Världsbanken uppger att oklarheter kring vem som egentligen äger marken hindrar jordbruksproduktionen och ökar fattigdomen. Hälften av världens outnyttjade mark som kan odlas – omkring 202 miljoner hektar – finns i Afrika, där jordbruksproduktionen sägs ligga på en fjärdedel av dess fulla potential.

USA

Många skolor och universitet ersätter nu läroböckerna med läsplattor där till exempel kursmaterial, program och appar finns inlagda. Men om detta är mer kostnadseffektivt har ifrågasatts.