Varför finns det så många religioner?

”Ni överger Guds bud och håller fast vid människors tradition.” (Markus 7:8)

VAD BIBELN SÄGER

Människor har ett medfött andligt behov som de kan fylla genom att tillbe Gud. (Matteus 5:3) För att försöka tillgodose det behovet har människor grundat många olika religioner som bygger mer på mänskliga tankar och idéer än på Guds.

I Bibeln sägs det så här om en religiös grupp under det första århundradet: ”De har nitälskan för Gud, men inte enligt exakt kunskap; ty eftersom de inte känner rättfärdigheten från Gud utan söker befästa sin egen, har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.” (Romarna 10:2, 3) Även i dag finns det många religioner som ”lär ut människobud”. (Markus 7:7)

 Måste man tillhöra en religion?

”Låt oss tänka på varandra för att sporra till kärlek och förträffliga gärningar, och låt oss inte försumma att komma tillsammans.” (Hebréerna 10:24, 25)

VAD BIBELN SÄGER

Uppmaningen att vi inte ska ”försumma att komma tillsammans” i Hebréerna 10:25 visar att Gud vill att vi ska samlas i organiserade grupper för att tillbe honom. Men kan var och en ha sin egen uppfattning om Gud och vad hans vilja är? Nej. Bibeln säger att de som tillber Gud på ett godtagbart sätt ska ”tala överensstämmande” och ”vara på rätt sätt förenade i samma sinne och i samma tankegång”. (1 Korinthierna 1:10) De ska vara organiserade i församlingar och ”älska hela brödraskaran” världen över. (1 Petrus 2:17; 1 Korinthierna 11:16) Det är så Gud vill att tillbedjan av honom ska vara – enad och organiserad.

Kan man veta vilken religion som är sann?

Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Johannes 13:35)

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln förklarar hur man kan identifiera dem som har den sanna religionen: ”Av deras frukter skall ni känna igen dem. Aldrig plockar man väl vindruvor från törnen eller fikon från tistlar?” (Matteus 7:16) Man behöver inte vara botaniker för att kunna skilja fikonträd från tistlar. På samma sätt behöver man inte vara religionsexpert för att kunna skilja det som är sant från det som är falskt. Vad är några kännetecken på sann religion?

  • Sann religion lär ut sanningen från Guds ord, Bibeln. (Johannes 4:24; 17:17) Den grundar sig inte på mänskliga filosofier.

  • Sann religion hjälper människor att lära sig mer om Gud, bland annat att hans namn är Jehova. (Johannes 17:3, 6)

  • Sann religion framhåller Guds kungarike, inte jordiska regeringar, som det enda hoppet för mänskligheten. (Matteus 10:7; 24:14)

  • Sann religion lär sina medlemmar att visa osjälvisk kärlek. (Johannes 13:35) Den lär dem att respektera alla etniska grupper, att använda sin tid och sina resurser för att hjälpa andra och att inte ta del i krig. (Mika 4:1–4)

  • Sann religion är en livsstil, inte bara en ritual eller formalitet. Medlemmarna lever som de lär. (Romarna 2:21; 1 Johannes 3:18)

Jehovas vittnen, som ger ut den här tidskriften, gör sitt bästa för att ära Gud genom sitt tal och uppförande. Varför inte komma till ett möte på Rikets sal och se med egna ögon om det stämmer?