”Ropar inte visheten, och låter inte urskillningen höra sin röst? Den har ställt sig på toppen av höjderna, vid vägen, där stigarna korsar varandra. Den ropar högt ... där man går in genom ingångarna.” (ORDSPRÅKSBOKEN 8:1–3)

VISHET är ovärderlig. Utan den skulle vi göra det ena dumma misstaget efter det andra. Men var kan vi hitta sann vishet? Den som skrev Ordspråksboken syftade på Skaparens överlägsna vishet. Den har så gott som hela mänskligheten tillgång till tack vare en mycket speciell bok, Bibeln. Tänk på följande:

  • ”Bibeln är den mest spridda boken i historien”, säger The World Book Encyclopedia. ”Den har översatts fler gånger och till fler språk än någon annan bok.” Den finns nu, helt eller delvis, på nästan 2 600 språk, vilket betyder att mer än 90 procent av alla människor har tillgång till den.

  • Visheten ”ropar” också på ett mer bokstavligt sätt. I Matteus 24:14 står det: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet [för den nuvarande samhällsordningen] komma.”

”Dessa goda nyheter” framhåller Guds vishet och hans lösning på mänsklighetens problem – hans kungarike. Guds kungarike är en regering som kommer att styra över hela jorden. En värld, en regering. (Daniel 2:44; 7:13, 14) Det var det som Jesus bad om: ”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matteus 6:9, 10)

Jehovas vittnen ser det som en förmån att få berätta om Guds kungarike i 239 länder och områden. Ja, den sanna visheten ropar verkligen högt, till och med vid ”ingångarna”. Kan du höra den?