Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 BIBELNS SYN

Meditation

Meditation

Vad är meditation?

”Jag mediterar över allt ditt verk, ja, dina gärningar begrundar jag.” (Psalm 77:12)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Det finns många olika former av meditation, och flera av dem har sitt ursprung i österländsk religion. Den indiske filosofen Jiddu Krishnamurti sa om meditation: ”För att se klart måste sinnet vara tomt.” De här orden bygger på tanken att man kan uppnå inre frid, mental klarhet och andlig insikt genom att tömma sinnet samtidigt som man fokuserar på vissa ord eller bilder.

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln betonar värdet av meditation. (1 Timoteus 4:15) Men då handlar det inte om att man tömmer sinnet och upprepar ett mantra. Det innebär i stället att man begrundar uppbyggande ämnen, som Guds egenskaper, normer och skapelse. ”Jag mediterar över alla dina gärningar, jag begrundar dina händers verk”, sa en av psalmisterna i bön till Gud. (Psalm 143:5) Han sa också: ”När jag kommer ihåg dig på mitt viloläger, mediterar jag över dig under nattväkterna.” (Psalm 63:6)

 Hur kan man ha nytta av att meditera?

”Den rättfärdiges hjärta mediterar för att kunna ge svar.” (Ordspråksboken 15:28)

VAD BIBELN SÄGER

Rätt sorts meditation stärker den inre människan, ger moralisk styrka och hjälper oss att hålla kontroll på våra känslor. Allt det här påverkar vårt tal och uppförande positivt. (Ordspråksboken 16:23) Det gör också att vi får ett lyckligt och meningsfullt liv. I Psalm 1:3 beskrivs en person som regelbundet mediterar över Gud: ”Han skall bli som ett träd, planterat vid vattenströmmar, vilket ger sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar, och allt vad han gör har framgång.”

Meditation kan också förbättra vår uppfattningsförmåga och vårt minne. Om vi till exempel studerar en detalj i skapelsen eller ett bibliskt ämne, så får vi kunskap. Men det är först när vi mediterar över det vi lärt oss som vi kan se sambandet mellan olika fakta och koppla ihop det med sådant vi redan vet. Precis som en snickare förvandlar råmaterial till en vacker byggnad kan meditation hjälpa oss att sätta ihop olika fakta till en helhet.

Varför är det viktigt att meditera över rätt saker?

”Hjärtat är mera förrädiskt än något annat, och det är desperat. Vem kan känna det?” (Jeremia 17:9)

VAD BIBELN SÄGER

”Inifrån, ur människors hjärta, utgår ... skadliga överväganden: otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, yttringar av habegär och av ondska, svek, tygellöshet, ett avundsamt öga, ... oförnuft.” (Markus 7:21, 22) Meditation måste hållas under kontroll, precis som en eld. Annars kan felaktiga tankar ge bränsle åt skadliga begär, och när de är utom kontroll leder de till onda handlingar. (Jakob 1:14, 15)

Därför uppmuntrar Bibeln oss att meditera över det som är sant, rätt, rent, älskvärt, väl omtalat, anständigt och berömvärt. (Filipperna 4:8, 9) När man tänker på sådana saker leder det till fina egenskaper, vänligt tal och bra relationer. (Kolosserna 4:6)