Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Blick på världen

Blick på världen

Sydostasien

Enligt Världsnaturfonden upptäcktes en mängd nya växt- och djurarter, däribland den rubinögda huggormen Trimeresurus rubeus, mellan 1997 och 2011 i Mekongområdet, som sträcker sig över delar av Burma, Kambodja, Laos, Thailand, Vietnam och den kinesiska provinsen Yunnan. Bara under 2011 upptäcktes 82 växter, 21 reptiler, 13 fiskar, 5 amfibier och 5 däggdjur.

Europa

Trafficking har blivit ett allvarligt problem ”inom hela EU”, sägs det i ett reportage i The Moscow Times. Människor säljs för sexuellt utnyttjande, tvångsarbete och till och med illegal organhandel. De som sysslar med människohandel utnyttjar fattigdom, arbetslöshet och ojämlikhet mellan könen.

Nya Zeeland

Forskare som undersökt barns och ungdomars tv-vanor har sett ”ett samband mellan risken för asocialt beteende som ung vuxen” och för mycket tv-tittande som barn. Deras slutsats stöder den amerikanska barnläkarakademins rekommendation att barn inte bör se på tv mer än en eller två timmar om dagen och att det då ska vara kvalitetsprogram.

Alaska

Nästan alla samhällen som bebos av Alaskas ursprungsbefolkning ligger vid kusten eller nära floder, och 86 procent av dem har drabbats av översvämningar och erosion. Rapporter visar att stigande temperaturer fördröjer isbildningen vid kusterna som skyddar stränderna mot vågor. Det gör samhällena mer utsatta för höststormarna.

Världen

Trots enorma investeringar i ren energi som sol- och vindkraft är ”en genomsnittlig energienhet i dag i stort sett lika smutsig som den var för 20 år sedan”, säger Maria van der Hoeven, chef för den internationella energiorganisationen IEA.