”Vi är på allt sätt trängda, men inte så hårt pressade att vi inte kan röra oss; vi är rådvilla, men inte helt utan någon utväg.” (2 KORINTHIERNA 4:8)

Självmord har kallats ”en permanent lösning på ett tillfälligt problem”. Det kan vara svårt att tro, men en outhärdlig situation – även en som man inte har någon kontroll över – kan vara övergående och plötsligt förändras till det bättre. (Se rutan ”Deras situation ändrades”.)

Även om det inte skulle bli så, är det bäst att ta en dag i taget och hantera problemen allteftersom. Jesus sa: ”Var aldrig bekymrade för morgondagen; morgondagen skall nämligen ha sina egna bekymmer. Var dag har nog av sin egen uselhet.” (Matteus 6:34)

Men tänk om det är en situation som inte kan förändras. Du kanske har fått en kronisk sjukdom, gått igenom en skilsmässa eller förlorat någon i döden. Då är det inte konstigt om du känner dig förtvivlad.

Men även i sådana lägen finns det faktiskt något du kan förändra: hur du ser på situationen. Det är lättare att tänka positivt om man lär sig acceptera det man inte kan förändra. (Ordspråksboken 15:15) Då är det också mer troligt att man försöker hitta sätt att hantera situationen på i stället för att ta till drastiska åtgärder för att göra slut på allt. På vilket sätt kan det här hjälpa dig? Det kan få en situation som verkade vara helt utanför din kontroll att bli mer hanterbar. (Job 2:10)

KOM IHÅG: Man bestiger inte ett berg i ett enda kliv, men om man tar ett steg i taget kan man klara av det. Det kan vara på samma sätt med de flesta problem du möter, hur oöverstigliga de än kan verka.

VAD DU KAN GÖRA REDAN I DAG: Prata med någon om hur du mår, kanske någon i familjen eller en vän. Då kan du få hjälp att se mer balanserat på din situation. (Ordspråksboken 11:14)