Tyskland

År 2012 fastslog en av Tysklands högsta domstolar att medborgare inte formellt kan gå ur ett kyrkosamfund med särskild officiell status och ändå tillhöra den religiösa gemenskapen. Katoliker som tidigare gått ur sin kyrka och därför inte längre betalar kyrkoskatten, men som ändå utövar sin religion, riskerar nu att inte få ta nattvarden, bikta sig, inneha ämbeten i kyrkan och kanske inte ens få en kyrklig begravning.

Världen

En studie av världens religioner visar att antalet människor som är ”utan religionstillhörighet”, men inte nödvändigtvis är ateister, uppgår till 1,1 miljarder. De utgör den tredje största gruppen efter kristna och muslimer, som har 2,2 respektive 1,6 miljarder anhängare. Hinduismen med ungefär 1 miljard anhängare kommer på fjärde plats.

Japan

Forskare i Japan har kommit fram till att ”beröm aktiverar hjärnans belöningssystem” och framkallar en ”känsla av lycka”. Det här tycks bekräfta uppfattningen att ett bra sätt att få andra att göra framsteg är att ge beröm.

Bolivia

I slutet av 2012 genomfördes en nationell folkräkning i Bolivia. För att den skulle bli så exakt som möjligt uppmanades alla invånare att hålla sig hemma den aktuella dagen. All privattrafik förbjöds. Dessutom hölls landets gränser stängda, och ingen fick dricka alkohol.

Italien

En undersökning visade att italienare leker med sina barn i genomsnitt 15 minuter om dagen. ”Bara 20 procent av föräldrarna tror att lek har någon pedagogisk funktion”, rapporterar dagstidningen La Repubblica. Föräldrar som leker med sina barn hjälper dem att utveckla fantasin och en ”känsla för regler”, säger Andrea Angiolino, som arbetar med att utveckla sällskapsspel.