USA

Varje dag tar mer än 20 amerikanska krigsveteraner livet av sig. Varje månad inträffar omkring 950 självmordsförsök bland personer som tar emot vård från USA:s veterandepartement.

Kina

”Nästan hälften av alla [kinesiska] kvinnor under 30 som flyttar för att få arbete blir gravida utan att vara gifta, vilket innebär en dramatisk ökning av ogifta mödrar på bara en generation”, rapporterar China Daily. Kinesiska samhället sägs också ”ha en mer öppen inställning till ... att ogifta personer bor tillsammans”.

Grekland

Grekland har upplevt en ökning av malaria, en sjukdom som i stort sett var utrotad ur landet 1974. Den ekonomiska krisen och nedskärningar inom sjukvården anses vara förklaringen till återkomsten.

Indien

En undersökning visade att trots snabba sociala förändringar föredrar 74 procent av de tillfrågade arrangerade äktenskap framför att gifta sig av kärlek. Hela 89 procent föredrar också att leva i storfamilj framför att bara bo med kärnfamiljen.

Italien

”[Katolska] kyrkan är trött, både i rika Europa och i Amerika. Vår kultur är förlegad, våra kyrkor är stora, våra kloster står tomma och kyrkans byråkrati har svällt, våra ceremonier och ämbetsdräkter är pompösa. ... Kyrkan ligger 200 år efter sin tid.” (Intervju med den katolske kardinalen Carlo Maria Martini, publicerad efter hans död i Corriere della Sera.)