NÄR ett djur går i ide sjunker kroppstemperaturen. Hur låg kan den bli? Tolv ekorrar av arten arktisk sisel tycks inneha rekordet – deras temperatur sjönk till -2,9 grader! Vid en sådan låg temperatur borde hjärnan logiskt sett frysa. Så hur kan den arktiska siseln överleva?

Intressanta fakta: Varannan eller var tredje vecka under vinterdvalan börjar siseln huttra och höjer på så sätt kroppstemperaturen till den normala nivån på 36,4 grader, och den blir inte kall igen förrän efter 12 till 15 timmar. Forskare säger att den här uppvärmningsstunden gör mycket för att hjärnan ska klara sig. Dessutom tycks siselns huvud hålla sig något varmare än resten av kroppen. Under ett experiment med de tolv ekorrarna sjönk temperaturen vid halsen aldrig under 0,7 grader.

När ekorren vaknar upp på våren återgår hjärnan till normal aktivitet inom cirka två timmar. En undersökning visade till och med att hjärnan fungerade bättre efter dvalan. Experterna förundras över den fantastiska återhämtningen. De liknar det vid växter som skjuter upp bara några dagar efter en skogsbrand.

Forskarna hoppas att deras studier av den arktiska siseln kommer att hjälpa dem att förstå människohjärnans potential bättre. Målet är att lära sig mer om hur man kan förhindra eller till och med reparera cellskador vid hjärnsjukdomar, som alzheimer.

Vad tror du? Har den arktiska siselns tåliga hjärna kommit till genom evolution? Eller har den en Konstruktör?