Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  november 2012

Sätt upp tydliga gränser

Sätt upp tydliga gränser

Var bestämd, och håll fast vid det du har sagt.

”Det är inte lätt att fostra barn ensam – i synnerhet inte när de kommer upp i tonåren och känner av pressen från världen att göra uppror mot föräldrarna.” – DULCE, SYDAFRIKA.

Utmaningen.

Bibeln har förutsagt att barn i ”de sista dagarna” i allmänhet skulle vara ”olydiga mot föräldrar”. (2 Timoteus 3:1, 2)

Förslag.

Inse att ”barn behöver struktur och regler för att trivas”. (The Single Parent Resource, av Brook Noel) Barn- och familjepsykologen Barry G. Ginsberg säger: ”Förhållandena blir bättre och mindre stressiga när gränserna är tydliga.” Han tillägger: ”Ju tydligare gränserna är och ju klarare de uttrycks desto lättare blir det att bevara goda relationer i familjen.” Hur kan du sätta upp tydliga gränser?

Var bestämd, och håll fast vid det du har sagt. (Matteus 5:37) En australisk undersökning visade att barn ofta uppför sig illa när föräldrarna inte kan säga nej och när de ständigt ger efter för sina barn. Det är som Bibeln säger: ”En pojke [eller flicka] som tillåts löpa fritt kommer att dra skam över sin mor.” (Ordspråksboken 29:15)

Låt inte känslor av skuld över att du är ensamförälder göra att du blir eftergiven. ”Ibland är min första reaktion att jag tycker synd om mina två söner för att de växer upp i ett hem med bara en förälder”, säger Yasmin, som citerades tidigare. Men som vi ska se lät hon inte känslorna, som inte var fel i sig själva, överskugga hennes goda omdöme.

Var konsekvent. ”Att barn genom erfarenhet lär sig att ett visst uppförande inte kan accepteras och därför kommer att medföra tillrättavisning är viktigt för att förhindra beteendestörningar och känslomässiga problem hos dem”, sägs det i tidskriften American Journal of Orthopsychiatry. Yasmin säger: ”Jag satte mig ner med mina pojkar, och vi resonerade om tillrättavisning. När de gör något som är fel försöker jag vara konsekvent. Men jag har lärt mig att lyssna först och sedan helt lugnt förklara hur det de gjort har påverkat familjen. Först då ger jag den tillrättavisning jag varnat dem för.”

Var resonlig. Tillrättavisa inte i vrede. Samtidigt som du måste hålla fast vid det som är rätt, måste du också vara flexibel när det är berättigat. ”Visheten från ovan” – dvs. visheten från Gud – är ”resonlig”, sägs det i Jakob 3:17. Människor som är resonliga handlar inte överilat eller i vredesmod. Inte heller håller de sig rigoröst till reglerna. Nej, de tänker först, kanske till och med ber en bön, och sedan kan de handla lugnare och mer genomtänkt.

Konsekvens, bestämdhet och resonlighet – och ett gott exempel – kommer att hjälpa dig att sätta upp gränser som kommer att göra ditt hem till en verkligt trygg plats för dina barn.