Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  november 2012

Välj sunda moraliska värderingar

Välj sunda moraliska värderingar

Det är förståndigt att lära barnen de sunda värderingar som finns i Bibeln.

”Tidigare i livet levde jag inte efter Bibelns normer, och jag tyckte att det var svårt att fostra barnen. Men nu är det mycket lättare eftersom jag har Bibeln till hjälp. – ELIZABETH, SYDAFRIKA.

Utmaningen.

Kamrattrycket i skolan och den sjunkande moralen i världen har ett starkt negativt inflytande på familjerna. För att kunna stå emot det behöver barnen sunda värderingar. Om de inte får det, är det inte troligt att de kommer att bli ansvarskännande, principfasta, skötsamma vuxna.

Förslag.

Många ensamföräldrar, bland annat de som nämns i den här artikelserien, vänder sig till Bibeln för att få vägledning, eftersom de inser att den innehåller oöverträffad vishet från Gud. Tänk till exempel på vad Bibeln säger om den viktigaste principen av alla – principen om att visa sann kärlek.

”Kärleken är långmodig och omtänksam. Kärleken är inte svartsjuk, den skrävlar inte, blir inte uppblåst, bär sig inte oanständigt åt, söker inte sina egna intressen, blir inte uppretad. Den för inte räkenskap över oförrätten. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men den gläder sig med sanningen. Den fördrar allting, ... hoppas allting, uthärdar allting. Kärleken tryter aldrig.” (1 Korinthierna 13:4–8)

När föräldrarna visar sådan kärlek, mår barnen bra. Colette, som citerades tidigare, skrev: ”Jag sa ofta till mina barn att jag älskade dem. Jag sa också att de är gåvor från Gud, och att det därför var viktigt att jag tog väl hand om dem. De i sin tur måste vara snälla och respektfulla mot mig och sin pappa [även om han inte hade vårdnaden om dem]. Det här har skapat en anda av förtroende och respekt i vårt hem.” (Psalm 127:3)

Anna, som bor i Polen, skrev: ”När mina barn inte kommer överens, påminner jag dem om Jesu ord att det vi vill att andra ska göra mot oss, det ska vi göra mot dem.” (Matteus 7:12) Roberto, som nämndes tidigare, har ett problem som är vanligt för många ensamföräldrar. Han säger: ”Barnen ställs inför två slags värderingar – dina och den andra förälderns. När jag håller fast vid Bibelns värderingar, vet jag att jag inte kommer att vara favoritföräldern den dagen eller veckan.” Han säger också: ”Den andra föräldern kanske ger barnen presenter i hopp om att bli mer omtyckt av barnen. Det är svårt att stå emot sådana påtryckningar, men det hjälper att ha en bra kommunikation med barnen.”

Det är inte alltid lätt att leva efter Bibelns normer, men resultatet är väl värt ansträngningen! Sarah, en ensamförälder i Sydafrika, säger: ”Jag är glad att mina barn har uppfostrats med Jehovas vägledning som grund. Vi har haft våra problem, men Jehova har alltid varit med och hjälpt oss.”