Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Blick på världen

Blick på världen

I Tyskland föddes omkring 33 procent av barnen utanför äktenskapet 2010 jämfört med endast 15 procent 1993. (ÄRZTE ZEITUNG och THE LOCAL, TYSKLAND)

Enligt folkbokföringen 2010 bodde 69,4 procent av barnen i USA med båda föräldrarna, 23,1 procent bodde med endast mamman, 3,4 procent bodde med endast pappan och 4,1 procent bodde inte med någon av föräldrarna. (AMERIKANSKA FOLKBOKFÖRINGSMYNDIGHETEN)

Naturkatastrofer kostar världsekonomin uppskattningsvis 380 miljarder dollar. Jordbävningen i Japan var den ”mest kostnadskrävande katastrofen någonsin, med förluster på 210 miljarder dollar, och då är inte kostnaderna för kärnkraftsolyckan i Fukushima medräknade”. (NEW SCIENTIST, STORBRITANNIEN)

Det livsmedel som stjäls mest är ost. Drygt 3 procent av varorna i detaljhandeln försvinner årligen, huvudsakligen till följd av snatteri och anställdas stölder. (CENTRE FOR RETAIL RESEARCH, STORBRITANNIEN)

Risker med att ”nicka” bollen

I fotboll är ”nickning” en del av spelet. Men nyligen gjorda undersökningar, där man använder avancerade diagnostiseringstekniker och kognitiva tester, har väckt oro när det gäller faran med ofta återkommande nickningar. Enligt forskare vid Albert Einstein College of Medicine i New York ökar nickning ”risken för hjärnskador och kognitiv försämring”. Påvisbara skador hade iakttagits hos amatörspelare som nickade bollen mellan 1 000 och 1 500 gånger om året, vilket motsvarar endast ”några gånger om dagen för en som regelbundet spelar fotboll”.

Hybridfordon är farligare för fotgängare

”Flera organisationer har tagit upp frågan om säkerheten för fotgängare i samband med hybridfordon”, uppger U.S. Department of Transportation (DOT) i en rapport. ”De menar att hybridfordon går tystare och inte ger så mycket ljud ifrån sig som konventionella fordon och därför inte uppmärksammas av fotgängare och cyklister.” I lågfartsmanövrer var ”risken att köra på fotgängare ungefär dubbelt så stor i hybridbilar” som i konventionellt drivna bilar, heter det i rapporten. Det amerikanska trafiksäkerhetsverket har därför föreslagit att hybridfordon och elbilar måste ge ljud ifrån sig när de kör i låg hastighet.