Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  oktober 2012

Vad föräldrar kan göra

Vad föräldrar kan göra

”Eleverna fick trängas i klassrummet! Det fanns inga fläktar, och det var fruktansvärt varmt och kvavt.” – Luis, Bolivia.

”Vår skola hade få lärare, så eleverna fick ingen personlig uppmärksamhet. Det fanns inga kartor, ingen labbutrustning och inget bibliotek.” – Dorcus, Burma.

”De flesta lärarna hade fullt sjå med att hålla klassen i styr. Ibland var eleverna helt oregerliga, och det gjorde det ännu svårare att lära sig något.” – Nina, Sydafrika.

SOM citaten här ovan visar är inlärningsmiljön i skolan inte alltid den bästa. Hur kan du hjälpa dina barn att ändå få ut så mycket som möjligt av sin utbildning? Här följer några förslag.

Engagera dig.

Många av problemen är antagligen utom din kontroll, så i stället för att koncentrera dig på dem är det bättre att fokusera på det du kan göra. Om din son eller dotter inte verkar klara av ett visst ämne eller tycker att han eller hon får alldeles för mycket läxor, försök då komma fram till lösningar tillsammans. Kan ni till exempel skapa en bättre studiemiljö hemma? Behöver din son eller dotter hjälp med att lägga upp ett schema för att få de viktigaste sakerna gjorda? Skulle han eller hon behöva extraundervisning? Lärare och studievägledare kanske kan komma med ännu fler förslag. Se skolpersonalen som dina allierade och inte som dina fiender.

Hjälp dina barn att fokusera på målet med utbildningen.

Tanken med utbildning är ju att dina barn ska kunna bli mogna, ansvarskännande vuxna. Målet bör inte bara vara att bli rik. Ändå visar forskning att det är just det målet som många ungdomar har när de väljer utbildning. Bibeln uppmuntrar till en balanserad syn på det materiella. Den säger visserligen att ”pengar är till skydd”, men den säger samtidigt att ”de som är beslutna att bli rika” inte kommer att bli verkligt lyckliga. (Predikaren 7:12; 1 Timoteus 6:9)

Tanken med utbildning är att dina barn ska kunna bli mogna, ansvarskännande vuxna.

Låt barnen lära av sina misstag.

Många lärare säger att även om vissa elever är svåra att ha att göra med, kan föräldrarna vara ännu värre. En del föräldrar är snabba med att säga ifrån om deras barn hamnar i problem eller misslyckas med ett prov. I ett reportage i tidskriften Time berättar en collegeprofessor att hon har haft elever som ”ringt sina föräldrar från klassrummet på mobilen för att klaga på ett dåligt betyg och som sedan lämnat över  telefonen till henne under pågående lektion, eftersom föräldrarna haft synpunkter. Och en del föräldrar har sagt att de betalat dyra pengar för barnens utbildning och att allt utom högsta betyg är oacceptabelt med tanke på vad de lagt ut.”

Många lärare säger att även om vissa elever är svåra att ha att göra med, kan föräldrarna vara ännu värre.

Föräldrar som beter sig på det här sättet gör faktiskt sina barn en björntjänst. I stället för att ”rädda” barnen hindrar de dem att få ”uppleva vad det verkligen vill säga att fatta beslut, att misslyckas och att ordna upp det de själva ställt till med”, skriver Polly Young-Eisendrath i boken The Self-Esteem Trap. Hon fortsätter: ”Om föräldrar blir för involverade i att lösa sina barns problem medan barnen själva lutar sig tillbaka och inte gör något, kommer föräldrarna att bli starkare, men barnen kommer att bli svagare och misslyckas när de ska stå på egna ben.”

Lägg ribban på en rimlig nivå.

Som nämndes tidigare gör utbildning att barn kan växa upp till ansvarsfulla vuxna. (1 Moseboken 2:24) Men hur mycket utbildning behövs för att nå det målet?

Utgå inte från att din son eller dotter måste gå på universitet för att få ett drägligt liv. Det finns andra alternativ som inte är lika kostsamma. I vissa fall har det till och med visat sig att hantverkare tjänat lika bra som personer med universitetsutbildning.

Slutsats: Skolan är inte perfekt, och dagens ungdomar möter många utmaningar som ingen hade hört talas om för några tiotal år sedan. Men med ditt stöd kan ditt barn lyckas i skolan! Varför inte diskutera igenom förslagen på sidan 3 till 7 i den tryckta upplagan som familj?