Det är viktigt att ha ett supportnät omkring sig, både när man går i skolan och när man blivit vuxen.

VILKA skulle kunna hjälpa dig att lyckas i skolan?

Familjen.

Bruna, en 18-årig tjej från Brasilien, säger: ”När jag behövde hjälp med läxorna brukade pappa förklara materialet och ställa ledande frågor. Men jag fick själv komma fram till svaren.” *

Tips: Börja med att fråga dina föräldrar om de var duktiga på det ämne som du tycker är svårt. Om någon av dem var det, kanske han eller hon är rätt person att hjälpa dig.

Lärare.

De flesta lärare blir bara glada om de får veta att en elev vill göra bra ifrån sig, och de hjälper gärna till.

Tips: Säg till din lärare: ”Jag har svårt för det här ämnet, men jag vill gärna bli bättre. Vad tycker du att jag ska göra?”

Mentorer.

Kanske en nära vän till familjen kan hjälpa dig. Det finns två direkta fördelar med det. För det första får du den hjälp du behöver, och för det andra lär du dig att ta emot hjälp när det behövs – något som du kommer att ha nytta av som vuxen. Det mesta i livet kräver ju faktiskt en laginsats, inte en soloprestation. (Ordspråksboken 15:22)

Tips: Fråga dina föräldrar vem som skulle kunna vara din mentor.

Slutsats: Det är inget fel att be om hjälp!

Sätt i gång! Skriv en lista med två eller tre förebilder, sådana som du ser upp till. Skulle någon av dem kunna hjälpa dig med dina läxor?

^ § 4 Du kanske också kan få hjälp av ett äldre syskon.