Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  oktober 2012

 Vad säger Bibeln?

Påverkas ditt liv av stjärnorna?

Påverkas ditt liv av stjärnorna?

Älskar han mig?

Borde jag resa i dag?

Får jag jobbet?

FÖR att få svar på sådana här frågor vänder sig många till astrologin. * Men påverkar stjärnorna verkligen ditt liv? Kan de hjälpa dig att få reda på din framtid eller att lära känna dig själv bättre? Vad säger Bibeln?

Kan stjärnorna påverka vår framtid?

En del tror att man inte kan undkomma sitt öde. De tror att framtiden redan är bestämd och att stjärnorna kan avslöja vad som ligger framför oss. Men Bibeln visar något annat. Den säger att Gud ger oss människor ett val, vilket visar att vi till viss del själva kan styra över vår framtid. Han sa till exempel till israeliterna: ”Jag har förelagt dig livet och döden, välsignelsen och förbannelsen. Du skall välja livet för att du skall få leva, du och din avkomma.” (5 Moseboken 30:19)

Med de här orden visade Jehova Gud tydligt för sitt folk att de i stor utsträckning själva kunde påverka sin framtid. Om de lydde  hans befallningar skulle de bli välsignade. Om de var olydiga skulle det gå illa för dem.

Tänk efter: Om varje israelits framtid hade varit skriven i stjärnorna, skulle det då ha varit någon vits med att Gud uppmanade dem att välja livet? Och hade det varit rättvist av honom att hålla dem ansvariga för handlingar som de inte rådde över?

Lärdomen från Bibeln är tydlig: Vårt liv påverkas av de val vi gör – inte av stjärnorna. (Galaterna 6:7)

Kan stjärnorna påverka vår personlighet?

Flera astrologer tonar ner tanken att allt är förutbestämt. ”Vi styr vårt eget öde”, hävdar en astrolog, men han tillägger: ”Samtidigt finns det en koppling mellan ens födelsedag och ens personlighet.” Många har liknande uppfattningar. De tänker att eftersom stjärnorna och planeterna har en fysisk inverkan på vår jord, varför skulle de då inte kunna ha en metafysisk inverkan? Vad visar Bibeln?

Bibeln är ingen vetenskaplig bok som tar upp alla detaljer om människokroppen och universum. Men den förklarar varför Jehova har skapat himlakropparna. I Första Moseboken 1:14, 15 läser vi: ”Gud sa: ’Jag befaller att ljuskällor ska framträda i skyn och skilja dag och natt och utmärka årstiderna ... Jag befaller att de ska lysa på jorden.’” (Contemporary English Version)

Tänk efter: Om Gud hade skapat stjärnorna så att de påverkade vår personlighet, skulle han då inte ha berättat det för oss?

Vad kan vi dra för slutsats av det här? Att stjärnorna är en del av Guds skaparverk men att de inte har någon inverkan på vår personlighet.

Ett bättre sätt

Om vi är intresserade av vår framtid eller av att förstå oss själva, så är det bara bra. Men det finns en bättre källa än stjärnorna att vända sig till.

Bibeln säger att Jehova Gud är den ”som från början berättar om slutet”. (Jesaja 46:10) Han har en avsikt med jorden och människorna, som han också kommer att genomföra. (Jesaja 55:10, 11) Vi kan få reda på vad han tänker göra genom att läsa Bibeln. Den här forntida, heliga boken förklarar också varför vi får lida och hur Gud ska göra slut på just de förhållanden som plågar mänskligheten. * (2 Petrus 3:13; Uppenbarelseboken 21:1–4)

Vägledningen i Bibeln är helt enkelt överlägsen om man vill lära känna sig själv och utvecklas till det bättre. Varför det? Därför att när man läser den får man hjälp att uppriktigt granska sig själv. Bibeln säger till exempel att Jehova är ”barmhärtig”, ”sen till vrede” och ”redo att förlåta”. (2 Moseboken 34:6; Psalm 86:5) Men är vi det? Bibeln kan hjälpa oss att förstå när vi tänker fel och se vilka justeringar vi behöver göra.

Vi behöver alltså inte vända oss till stjärnorna för att få reda på vår framtid eller för att lära känna oss själva. Det bästa vi kan göra är att gå till Bibeln, som är ”inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering”. (2 Timoteus 3:16, 17)

^ § 6 Astrologi är läran om att solen, månen, planeterna och stjärnorna påverkar oss och kan hjälpa oss att förstå oss själva.

^ § 19 I kapitel 3 i boken Vad lär Bibeln?, som ges ut av Jehovas vittnen, kan du få veta mer om Guds avsikt.