Vilket ord skulle bäst beskriva hur du känner för att gå i skolan?

  • Tråkigt eller kul?
  • Jobbigt eller givande?
  • Meningslöst eller praktiskt?

Vad kan du göra om du mest tänker på skolan i negativa termer? Och om du tycker om skolan, vad kan du då göra för att få ut ännu mer av din utbildning? Vi ska se hur Bibeln på fem grundläggande sätt kan hjälpa dig att lyckas i skolan.