”Nästan hälften av alla cancerfall som upptäcks i Storbritannien varje år – sammanlagt över 130 000 – orsakas av medvetna livsval, bland annat rökning och dåliga mat- och alkoholvanor.” (BBC NEWS, STORBRITANNIEN)

”En enorm och alltmer sofistikerad illegal handel med kroppsdelar från vilda djur som bedrivs av organiserade brottssyndikat gör att världens mest älskade arter minskar ... i en aldrig tidigare skådad omfattning.” (WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY, USA)

Personer som i genomsnitt tittar på tv sex timmar om dagen kan räkna med att leva 4,8 år mindre än de som inte tittar på tv. Med andra ord: Varje timme framför tv:n förkortar en stillasittande vuxens förväntade livslängd med omkring 22 minuter. (BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE, STORBRITANNIEN)

Över 90 procent av de tyska kvinnor som får beskedet att deras ofödda barn har Downs syndrom väljer att göra abort. (DER TAGESSPIEGEL, TYSKLAND)

Stressiga städer

Forskning visar att ”de som bor i storstäder reagerar kraftigare på stress än folk i mindre städer”, sägs det i den polska tidskriften Przekrój. ”I städerna bombarderas man av stimuli”, förklarar psykoterapeuten Mieczysław Jaskulski, som arbetar vid ett centrum för psykoterapi i Warszawa. ”Risken att drabbas av ångestattacker är 21 procent högre för stadsbor än för dem som bor på landsbygden, och risken för depressiva syndrom är 39 procent högre.” Vad kan man då göra om man bor i en större stad? ”Reta inte upp dig på sådant som ligger utanför din kontroll”, ”ta inte med dig jobbet hem”, ”ta en promenad” och ”var inte rädd för att ta semester”, är några råd som ges i artikeln.

Hur mycket vet Facebook?

En österrikisk juridikstuderande ville veta hur mycket information om honom som hade lagrats av världens största sociala nätverk under de tre år han varit medlem, så han begärde en kopia. Facebook skickade en cd med 1 222 sidor information. Enligt den tyska dagstidningen Der Tagesspiegel sa studenten: ”Allt fanns sparat – varje meddelande, varje chatt, även känslig information om vänner.” Skivan innehöll också information som studenten visste att han hade raderat.