Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 Ungdomar Frågar

Vem är jag?

Vem är jag?

Mikael ser Linus närma sig och blir genast nervös. ”Hej Micke!”, säger Linus. ”Vill du testa?” Han öppnar handen, och Mikael ser precis det han trodde han skulle få se – en cigarett. Han vill inte ha den, men han vill inte verka mesig heller. ”Nja”, säger Mikael osäkert, ”en annan gång kanske ...”

Jessica ser Linus närma sig, och hon är beredd. ”Hallå där tjejen!” säger Linus. ”Vill du testa?” Han öppnar handen, och Jessica ser precis det som hon trodde hon skulle få se – en cigarett. ”Nej tack”, säger hon bestämt. ”Jag vill gärna kunna andas om några år också. Och förresten trodde jag att du var för smart för att röka!”

VARFÖR kunde Jessica hantera situationen bättre än Mikael? Därför att hon hade något som han saknade. Vet du vad det var? En identitet. Nej, inte ett kort med namn och foto på. En identitet är en inre känsla av vem du är och vad du står för. Om du vet det har du styrkan att säga nej till problem – att behålla kontrollen över ditt liv i stället för att låta dig styras av andra. Hur kan du utveckla ett sådant självförtroende? En bra början är att svara på de här frågorna.

1 VILKA ÄR MINA STARKA SIDOR?

Varför det är intressant: Om du känner till dina förmågor och positiva egenskaper får ditt självförtroende ett lyft.

Något att tänka på: Alla har olika förmågor. En del har till exempel en musikalisk eller konstnärlig ådra, medan andra är bra på idrott. Rakel är till exempel duktig på att meka med bilar. * ”När jag var i 15-årsåldern visste jag att jag ville bli mekaniker”, säger hon.

Bibliskt exempel: Aposteln Paulus skrev: ”Även om jag är outbildad i talekonsten, är jag det verkligen inte i kunskapen.” (2 Korinthierna 11:6) Paulus djupa förståelse av Skrifterna gav honom en stabil grund när andra ifrågasatte honom. Han lät inte deras kritik slå ner modet på honom. (2 Korinthierna 10:10; 11:5)

Gör en självanalys. Skriv ner en talang eller förmåga som du har.

․․․․․

 Beskriv nu en positiv egenskap som du har. (Är du till exempel omtänksam? generös? pålitlig? punktlig?)

․․․․․

”Jag försöker finnas där för andra. Om någon behöver prata och jag håller på med något, lägger jag det åt sidan och lyssnar.” – Brianne.

Om du har svårt att komma på en sådan egenskap, tänk då på ett område där du mognat sedan du var yngre, och skriv ner det. (Några exempel ges i rutan ”Vad andra ungdomar säger”.)

․․․․․

2 VILKA ÄR MINA SVAGA SIDOR?

Varför det är intressant: Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. På samma sätt kan din identitet snabbt förändras till det sämre om dina svaga sidor får överhanden.

Något att tänka på: Ingen är fullkomlig. (Romarna 3:23) Alla har något drag som de skulle vilja förändra. ”Varför stör jag mig på en massa småsaker?”, säger en tjej som heter Seija. ”Minsta lilla grej kan göra mig galen!”

Bibliskt exempel: Paulus var medveten om sina svaga sidor. Han skrev: ”Jag har verkligen min lust i Guds lag efter den människa jag är invärtes, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som för krig mot mitt sinnes lag och gör mig till fånge under syndens lag.” (Romarna 7:22, 23)

Gör en självanalys. Vilka svaga sidor behöver du få kontroll över?

․․․․․

”Jag har märkt att jag blir lite deppig när jag har tittat på en romantisk film, för då vill jag gärna träffa någon. Så nu vet jag att jag måste vara försiktig med den sortens underhållning.” – Bridget.

3 VILKA MÅL HAR JAG?

Varför det är intressant: Om du sätter upp mål får ditt liv inriktning och mening. Då kommer du antagligen också att undvika människor och situationer som kan hindra dig från att genomföra det du bestämt dig för.

Något att tänka på: Skulle du stanna en taxi och be chauffören köra runt kvarteret tills bensinen tog slut? Det skulle vara både korkat och kostsamt! Om du sätter upp mål behöver ditt liv inte gå i cirklar. Du vet vart du vill och hur du ska ta dig dit.

Bibliskt exempel: Paulus skrev: ”Jag har målet i sikte när jag löper.” (1 Korinthierna 9:26, Bibel 2000) I stället för att bara driva fram planlöst genom livet satte Paulus upp mål och levde så att han kunde nå dem. (Filipperna 3:12–14)

 Gör en självanalys. Skriv ner tre mål som du skulle vilja nå det närmaste året.

  1. ․․․․․
  2. ․․․․․
  3. ․․․․․

Välj det mål som känns viktigast för dig, och skriv vad du kan göra redan nu för att arbeta mot det.

․․․․․

”Om jag inte anstränger mig glider jag bara runt. Det är bättre att ha mål och att utvecklas så att man når dem.” – José.

4 VILKA ÖVERTYGELSER HAR JAG?

Varför det är intressant: Har du inga övertygelser kommer du att bli mesig. Du kommer att ändra färg som en kameleont för att smälta in bland jämnåriga – ett tydligt tecken på att du saknar en egen identitet.

Något att tänka på: Bibeln uppmanar de kristna: ”Förvissa er om vad som är Guds goda och välbehagliga och fullkomliga vilja.” (Romarna 12:2) När du följer dina övertygelser är du sann mot dig själv, oavsett vad andra väljer att göra.

Bibliskt exempel: När profeten Daniel var tonåring ”beslöt [han] i sitt hjärta” att han skulle följa Guds lagar, även om han var långt borta från sin familj och sina medtroende. (Daniel 1:8) På så sätt var han sann mot sig själv och levde efter sina övertygelser.

Gör en självanalys. Vilka övertygelser har du? Till exempel:

  • Tror du på Gud? I så fall varför? Vilka bevis för Guds existens har övertygat dig?
  • Tror du att Guds moralnormer är till ditt bästa? I så fall varför? Vad har till exempel övertygat dig om att du kommer att bli lyckligare om du följer Guds lagar om sex än om du bara anpassar dig till andras ”fria” livsstil?

Det är svårt att komma med snabba svar på de här frågorna. Ta dig tid att tänka igenom varför du tror som du gör. Då kan du lättare försvara dina åsikter. (Ordspråksboken 14:15; 1 Petrus 3:15)

”Klasskompisarna var på en direkt om de märkte att man var osäker, så jag ville inte vara osäker på min tro. Därför ansträngde jag mig för att kunna komma med klara och tydliga skäl för det jag tror på. I stället för att säga ’Jag får inte, för det är mot min religion’ kunde jag säga ’Jag tycker inte att det här är rätt’. Det var min övertygelse.” – Danielle.

Till sist, hur vill du vara – som ett nedfallet löv som yr runt vid minsta vindpust, eller som ett träd som inte rubbas ens när det stormar? Stärk din egen identitet, så kommer du att bli som det trädet. Då kommer du också att kunna svara på frågan: Vem är jag?

När du har en stark identitet är du som ett rotat träd som kan stå emot kraftfulla stormar.

^ § 8 Vissa namn i artikeln har ändrats.