Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Varför finns det så mycket lidande?

Varför finns det så mycket lidande?

PRÄSTER och predikanter som menar sig veta svaret på den frågan lär ofta ut att lidandet är ett straff från Gud. Några dagar efter jordbävningen i Haiti sade till exempel en präst i huvudstaden till sin församling att katastrofen var ett budskap från Gud. Andra är mindre dogmatiska. Elizabeth McAlister, professor i religion, säger att många tycks resonera så här: ”Det är ett mysterium varför Gud orsakar sådana katastrofer, och det är inte vår sak att ifrågasätta. För oss handlar det bara om att ha tro.”

Är det verkligen Jehova Gud som orsakar lidandet? Bibeln svarar klart och tydligt nej. Det var aldrig Guds avsikt att människor skulle behöva lida. Men de första människorna gjorde uppror mot Guds styre och valde att sätta upp sina egna normer för vad som var gott och ont. De vände sig bort från Gud och fick ta konsekvenserna av det. I dag lever vi med följderna av deras dåliga val. Men det var inte Gud som var ursprunget till lidandet. Bibeln säger: ”Låt ingen under det han prövas säga: ’Jag prövas av Gud.’ Med det som är ont kan nämligen Gud inte prövas och prövar inte heller själv någon.” (Jakob 1:13) Vem som helst kan drabbas av svårigheter, även de som gör Guds vilja. Tänk på följande exempel:

  • Profeten Elisa fick en dödlig sjukdom. (2 Kungaboken 13:14)
  • Aposteln Paulus skrev: ”Ända fram till denna stund både hungrar och törstar vi, och vi är bristfälligt klädda och blir misshandlade och är hemlösa.” (1 Korinthierna 4:11)
  • Epafroditos, som var kristen, blev sjuk och ”nedstämd”. (Filipperna 2:25, 26)

Vi läser ingenstans att de här svårigheterna var ett straff från Gud. Men Bibeln gör mer än att tala om vem som inte är ansvarig för lidandet. Den visar också att lidandet har tre grundläggande orsaker.

 Personligt val

”Vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda.” (Galaterna 6:7) Den som väljer att röka, köra vårdslöst eller slösa bort sin inkomst bär naturligtvis ett visst ansvar för det lidande hans beslut kan orsaka.

Vi kan också få lida på grund av själviska val som andra gör. Människor har begått de mest fruktansvärda brott, allt från nazistdåd till barnövergrepp. Genom att missbruka den fria viljan fattar en del beslut som gör att andra får lida.

Tillfälligheter

På Jesu tid rasade ett stort torn i Jerusalem och dödade 18 personer. Jesus syftade på de här olycksoffren när han sade: ”Tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag.” (Lukas 13:4, 5, Bibel 2000) Jesus visste att olyckan inte var ett straff från Gud. Han visste att Guds ord sade: ”Allt beror på tid och oförutsedd händelse.” (Predikaren 9:11) Många tragedier inträffar helt enkelt därför att någon befinner sig på fel plats vid fel tid eller på grund av den mänskliga faktorn. Rapporter visar till exempel att lidandet förvärras när människor ignorerar varningar och när byggnader inte är konstruerade för att klara oväder eller jordbävningar. I sådana situationer drabbar oförutsedda händelser fler människor och orsakar större lidande.

”Den här världens härskare”

Bibeln säger: ”Hela världen ligger i den ondes våld.” (Johannes 12:31; 1 Johannes 5:19) ”Den onde” är Satan, Djävulen, en mäktig andevarelse. Bibeln kallar honom ”härskaren över luftens myndighet, den ande som nu är verksam i olydnadens söner”. Det betyder att han kan kontrollera det allmänna tänkesättet i världen, och han påverkar människor till att vara olydiga mot Gud. (Efesierna 2:2) En del brott, som folkmord och barnövergrepp, är så fruktansvärda att många har svårt att tänka sig att de bara bottnar i mänsklig ondska.

Men betyder det här att Gud är likgiltig för vårt lidande? Kan han – och kommer han – göra något åt det?