Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  november 2010

 Vad säger Bibeln?

Är det rätt att be till ”helgon”?

Är det rätt att be till ”helgon”?

Marie och Theresa tyckte att de var ”goda katoliker”. Båda trodde på ”helgon”. Marie trodde att hon kunde be till dem för att få hjälp. Theresa bad regelbundet till sin hembys ”skyddshelgon”. Hon bad också till det ”helgon” som hon fått sitt namn efter.

PRECIS som Marie och Theresa ber miljoner människor världen över till sina ”helgon” för att få välsignelser. Enligt New Catholic Encyclopedia ”lägger sig helgonen ut för människor”, och ”det är ’bra och nyttigt’ att be dem utverka ... välsignelser från Gud”.

Hur ser då Gud på den här frågan? Godkänner han att vi ber ”helgon” lägga sig ut för oss? Tänk på vad Bibeln säger.

Bör vi be till ”helgon”?

Det grekiska ord i Bibeln som har återgetts med ”helgon” i några översättningar betyder ”en helig”. Men Bibeln nämner inte något om att trogna Guds tjänare bad till ”helgon”. Varför gör den inte det? I New Catholic Encyclopedia sägs det att det var först ”på 200-talet [som] man klart insåg kraften i helgonens förböner”. Det var omkring 200 år efter Kristi död. Därför kunde varken Jesus eller de inspirerade bibelskribenter som skrev om hans tjänst ha gett upphov till den här läran. Varför uppmanade de oss inte att be till ”helgon”?

Bibeln lär konsekvent att vi ska be endast till Gud och att vi ska göra det i Jesu Kristi namn. ”Jag är vägen, sanningen och livet”, sade Jesus. ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannes 14:6, Bibel 2000) Dessa klara och tydliga ord stämmer med det Jesus lärde enligt Matteus 6:9–13. Jesus talade där om bön och sade till sina efterföljare: ”Så här skall ni alltså be: ’Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat.’” (Vers 9) Det är uppenbart att det endast är till vår himmelske Fader som vi ska rikta våra böner. Den  här sanningen vilar på en grundläggande biblisk princip.

Bön – en handling av tillbedjan

I The World Book Encyclopedia sägs det: ”Bön avser vördnadsfulla ord och tankar riktade till Gud, gudar, gudinnor eller annat som dyrkas. ... Bön är en viktig form av tillbedjan i nästan alla religioner i världen.” (Kursiverat av oss) Fråga dig själv: Är det rätt att böja knä i vördnadsfull bön för någon annan än Skaparen och Livgivaren? (Psalm 36:9) Jesus sade: ”De sanna tillbedjarna skall tillbe Fadern med ande och sanning, och Fadern söker ju efter sådana till att tillbe honom.” (Johannes 4:23) Bibeln säger också att Skaparen kräver ”odelad hängivenhet”. (5 Moseboken 4:24; 6:15)

Tänk till exempel på den kristne aposteln Johannes. Sedan han fått de fantastiska syner som beskrivs i Uppenbarelseboken föll han i vördnad ”ner för att tillbe framför fötterna på ängeln” som hade visat honom allt detta. Hur reagerade ängeln? Han sade: ”Akta dig! Gör det inte! Jag är bara en medslav till dig och till dina bröder ... Tillbe Gud.” (Uppenbarelseboken 22:8, 9) Ja, återigen framhåller Bibeln att vi ska tillbe endast Jehova Gud.

Det är därför endast om Gud det sägs: ”Du som hör bön.” (Psalm 65:2) Som den Allsmäktige är det dessutom bara han som har den myndighet, kunskap och kraft som behövs för att besvara varje rimlig begäran som framställs i bön. (Job 33:4) Till och med Jesus Kristus har begränsningar, vilket han själv medgav. (Matteus 20:23; 24:36) Och ändå har Jesus Kristus fått stor myndighet, däribland uppgiften att tjäna som människosläktets medlare.

En medlare som hyser medkänsla

Bibeln säger om Jesus: ”Han [kan] också fullständigt rädda dem som närmar sig Gud genom honom, eftersom han alltid är vid liv för att lägga sig ut för dem.” (Hebréerna 7:25) Jesus kan med andra ord tjäna som medlare för dem som ”närmar sig Gud genom honom”. Det betyder inte att vi ska be till Jesus och att han så att säga kommer att vidarebefordra vår bön, utan det betyder att vi ska be till Gud i Jesu namn och på så sätt erkänna Jesu myndighet. Varför är Jesus den fullkomlige medlaren?

Bland annat därför att Jesus fick uppleva hur det är att vara människa, och det gjorde att han bättre kunde förstå andras lidanden. (Johannes 11:32–35) Dessutom visade han sin kärlek till människor genom att bota sjuka, uppväcka döda och hjälpa alla som kom till honom att lära känna Gud. (Matteus 15:29, 30; Lukas 9:11–17) Han till och med förlät synder. (Lukas 5:24) Det ger oss tillförsikt, för om vi syndar ”har vi en hjälpare hos Fadern, Jesus Kristus, en som är rättfärdig”. (1 Johannes 2:1)

Jesus visade kärlek och medkänsla, och det bör också vi försöka göra. Vi har visserligen inte fått myndighet att tjäna som medlare, men vi kan be för andra. Ja, kärleken bör få oss att göra det. ”Be för varandra”, skrev lärjungen Jakob. ”En rättfärdig mans ödmjuka bön har stor kraft när den är i verksamhet.” (Jakob 5:16)

Marie och Theresa lärde känna de här dyrbara sanningarna genom att undersöka Bibeln. Jehovas vittnen vill uppmana dig att också göra det. Som Jesus sade: ”De som tillber honom [Gud] måste tillbe med ande och sanning.” (Johannes 4:24)