Vad Jehovas vittnen tror är ingen hemlighet. Deras litteratur är lätt att få tag på och finns på hundratals språk. Här är en översikt över några av deras viktigaste trosuppfattningar.

1. Bibeln

Jehovas vittnen tror att ”hela Skriften är inspirerad av Gud”. (2 Timoteus 3:16) Jason D. BeDuhn, docent i teologi, skrev: ”[Jehovas vittnen] bygger sina trosuppfattningar och tillvägagångssätt på Bibelns råmaterial utan att i förväg ha bestämt sig för vad de ska finna i den.” De rättar sina läror efter Bibeln. De tolkar den inte så att den ska passa deras egna uppfattningar. Samtidigt inser de att inte allt i Bibeln ska förstås bokstavligt. De sju skapelsedagarna till exempel är symboliska och avser längre tidsperioder. (1 Moseboken 1:31; 2:4)

2. Skaparen

Den sanne Guden har gett sig själv ett egennamn, Jehova (eller Yahweh, som den katolska översättningen The Jerusalem Bible säger och som några nutida bibelkännare föredrar att säga). Det namnet skiljer honom från falska gudar. * (Psalm 83:18) Den hebreiska formen av Guds namn förekommer omkring 7 000 gånger i Bibelns grundtext. För att framhålla vikten av Guds namn sade Jesus i bönen Fader vår: ”Helgat varde ditt namn.” (Matteus 6:9, 1917) Gud kräver med rätta att vi tillber endast honom. Därför använder inte Jehovas vittnen ikoner eller andra bilder i sin tillbedjan. (1 Johannes 5:21)

”Fadern är större än jag.” (Johannes 14:28)

3. Jesus Kristus

Han är Frälsaren, ”Guds Son” och ”den förstfödde av all skapelse”. (Johannes 1:34; Kolosserna 1:15; Apostlagärningarna 5:31) Eftersom han är skapad är han inte någon del av en treenighet. ”Fadern är större än jag”, sade Jesus. (Johannes 14:28) Jesus var i himlen innan han kom till jorden, och efter sin offerdöd och uppståndelse återvände han till himlen. Jesus sade: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannes 14:6)

 4. Guds rike

Det är en verklig, himmelsk regering med en kung – Jesus Kristus – och hans 144 000 medregenter, som är ”köpta från jorden”. (Uppenbarelseboken 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Daniel 2:44; 7:13, 14) De kommer att härska över jorden, som ska renas från all ondska och bebos av många miljoner ödmjuka människor. (Ordspråksboken 2:21, 22)

5. Jorden

Predikaren 1:4 säger: ”Jorden står evigt kvar.” (Svenska Folkbibeln) Sedan de onda tillintetgjorts kommer jorden att göras till ett paradis och för evigt bebos av rättfärdiga människor. (Psalm 37:10, 11, 29) Då kommer Jesu ord att uppfyllas: ”Ske din vilja på jorden.” (Matteus 6:10, Svenska Folkbibeln)

6. Bibelns profetior

I Bibeln sägs det att ”Gud ... inte kan ljuga”. (Titus 1:2) Det han förutsäger går därför alltid i uppfyllelse, däribland Bibelns profetior om slutet för den nuvarande världen. (Jesaja 55:11; Matteus 24:3–14) Vem kommer att få överleva den kommande tillintetgörelsen? ”Den som gör Guds vilja består för evigt”, sägs det i 1 Johannes 2:17.

7. Myndigheter

”Betala tillbaka till kejsaren det som är kejsarens, men till Gud det som är Guds”, sade Jesus. (Markus 12:17) Alltså lyder Jehovas vittnen landets lagar när dessa inte strider mot Guds lagar. (Apostlagärningarna 5:29; Romarna 13:1–3)

”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matteus 24:14)

8. Predikande

Jesus förutsade: ”Dessa goda nyheter om kungariket” ska bli förkunnade över hela jorden innan slutet kommer för den nuvarande världen. (Matteus 24:14) Jehovas vittnen ser det som en ära att få medverka i det här arbetet som kan rädda liv. Men människor måste naturligtvis själva få bestämma om de vill lyssna eller inte. Bibeln säger: ”Den som vill skall fritt få ta av livets vatten.” (Uppenbarelseboken 22:17)

9. Dop

Jehovas vittnen döper endast dem som vill tjäna Gud som ett av hans vittnen efter att grundligt ha studerat Bibeln. (Hebréerna 12:1) Dopet i vatten visar att de personligen har överlämnat sig åt Gud. (Matteus 3:13, 16; 28:19)

10. Uppdelning i präster och lekmän

”Ni är alla bröder”, sade Jesus till sina efterföljare. (Matteus 23:8) De första kristna, däribland bibelskribenterna, hade ingen prästklass. Jehovas vittnen följer det här bibliska mönstret.

^ § 4 Jehovas vittnen har inte hittat på namnet ”Jehova”. För många hundra år sedan återgavs Guds namn med ”Jehova” på flera icke-bibliska språk, bland annat engelska och tyska. Sorgligt nog har några nutida bibelöversättare ersatt Guds namn med titlar, till exempel ”Gud” och ”Herren”, och de visar därigenom stor brist på respekt för Bibelns författare.