Frankrike

”Jehovas vittnen är medborgare som respekterar republikens lagar. ... De utgör inget hot mot den allmänna ordningen. De arbetar, betalar skatter, bidrar till den ekonomiska utvecklingen i vårt land och ger gåvor till välgörande ändamål. Det är ett nöje att se hur människor av olika nationaliteter och från olika etniska grupper kommer tillsammans i frid. ... Om alla var Jehovas vittnen skulle vi poliser bli arbetslösa.” (En talesman för franska polisförbundet)

Ukraina

”Jehovas vittnen lär sina barn höga moraliska principer. De lär sina barn att inte lägga sig till med ett uppförande eller med attityder som, även om de betraktas som normala i dagens värld, kan skada dem själva och andra. Därför varnar de sina barn för farorna med att använda droger, röka och missbruka alkohol. De inser att det är viktigt att man är ärlig och arbetsam. ... Jehovas vittnen lär sina barn bra moralnormer, att respektera myndigheter, andra människor och deras egendom och att vara laglydiga medborgare.” (The History of Religion in Ukraine, utgiven av professor Petro Jarotskyj)

Italien

”Trettio tusen människor sitter tysta och lyssnar på Olympiastadion. ... Inget skräp, inget oväsen, inget skrikande. Så var det på Olympiastadion i går. ... Inget opassande gestikulerande, inga cigaretter, inga tomburkar. Bara uppslagna biblar, människor som gör anteckningar och barn som sitter tysta.” (L’Unità, rapport om en sammankomst för Jehovas vittnen i Rom)

”Jehovas vittnen lär sina barn bra moralnormer ... och att vara laglydiga medborgare.”

Storbritannien

”Ärkediakonen i Cheltenham sade att ... [engelska kyrkan] behöver grupper av engagerade personer som går och besöker människor som Jehovas vittnen gör.” (The Gazette, Gloucesters stift)

 Nederländerna

Grannarna nära Rikets sal i staden Leeuwarden lämnade ett brev till Jehovas vittnen där de skrev: ”Vi vill uttrycka vår uppskattning av att ni är en prydnad för Noorderweg. Era medlemmar är alltid snyggt klädda, och de uppför sig väl. De felparkerar aldrig, de slänger inte skräp på gatan, barnen är väluppfostrade och området kring Rikets sal är alltid rent och snyggt. Vi hoppas att ni kommer att vara våra grannar länge, för vi är så glada över att ha er här.”

Mexiko

Elio Masferrer, professor och forskare vid det nationella institutet för antropologi och historia, sade att Jehovas vittnen hjälpte människor som ”upplevt svåra kriser och problem inom familjen, till exempel våldtäkt, misshandel, alkoholism och drogmissbruk”. Han sade vidare att Jehovas vittnens undervisning ”ger människor som har låg självkänsla värdighet” och hjälper dem att ”leva sitt liv utan större problem genom att de lär sig göra det som behagar Gud”. (Dagstidningen Excélsior)

”Människor av olika nationaliteter och från olika etniska grupper kommer tillsammans i frid.”

Brasilien

En dagstidning skrev: ”Jehovas vittnens organisation är verkligen imponerande. De platser där de samlas är alltid rena. Allt är mycket välorganiserat ... När deras sammankomster är slut, är platsen renare än när de kom. Under talen är det absolut tyst. Ingen trängs eller knuffas. Alla uppför sig väl. ... Det är verkligen en ordningsam religion. De vet vad det innebär att tillbe Gud.” (Comércio da Franca)

Jehovas vittnen tror fullt och fast att Skaparen vet bättre än någon annan vilka principer människor bör leva efter. (Jesaja 48:17, 18) Därför ger Jehovas vittnen honom äran när andra uttalar sig positivt om deras uppförande. Jesus sade: ”Låt ... ert ljus lysa inför människorna, så att de kan se era förträffliga gärningar och ge ära åt er Fader som är i himlarna.” (Matteus 5:16)