Ägarna inser att deras hus är i dåligt skick, men de har bestämt sig för att reparera det.

SKULLE du vilja göra likadant med ditt äktenskap? Var ska du i så fall börja? Pröva de här förslagen.

 1 Fatta ett beslut.

Kom överens med din partner om att ni ska hjälpas åt för att återställa friden i äktenskapet. Försök skriva ner era beslut på papper. När båda är engagerade blir det här något som ni arbetar på som ett team. (Predikaren 4:9, 10)

 2 Identifiera problemet.

Vad är det som har påverkat äktenskapet negativt? Skriv i en enda mening ner vad du tycker saknas eller vad du skulle vilja ändra på. (Efesierna 4:22–24) Det är inte säkert att du tar upp samma sak som din partner.

 3 Sätt upp ett mål.

Hur vill du att ditt äktenskap ska vara om sex månader? Vilka specifika förbättringar skulle du vilja se? Skriv ner ditt mål. När du har en tydlig bild av vad som behövs i ert äktenskap blir det lättare att nå målet. (1 Korinthierna 9:26)

  4 Följ Bibelns råd.

När du väl har identifierat problemet och bestämt dig för vilka förbättringar du skulle vilja göra, vänd dig då till Bibeln för att få vägledning. Den innehåller tidlösa principer, och de fungerar verkligen. (Jesaja 48:17; 2 Timoteus 3:17) Som exempel uppmuntrar Bibeln dig och din partner att vara förlåtande. Ja, den säger att ”det är till prydnad” att överse ”med överträdelse”. (Ordspråksboken 19:11; Efesierna 4:32)

Ge inte upp, även om det först verkar som om dina ansträngningar inte lyckas. I boken The Case for Marriage rapporteras följande positiva resultat av en studie: ”Resultatet är överraskande: 86 procent av dem som säger att de är olyckligt gifta men som trots allt håller ihop tycker fem år senare att deras äktenskap är lyckligare.” Till och med par som beskrev sig själva som mycket olyckliga upplevde en stor förändring.

Det kanske kan bli så för er också. Jehovas vittnen, som ger ut den här tidskriften, har funnit att Bibeln ger praktisk vägledning åt gifta par. Många äktenskap har förbättrats när parterna är omtänksamma och visar medkänsla och villigt förlåter varandra. Många hustrur har insett värdet av att visa en ”stilla och mild ande”, och många män har sett fördelarna med att inte vara ”bittra och hårda” mot sina hustrur. (1 Petrus 3:4; Kolosserna 3:19)

De här bibliska principerna är bra, eftersom det är Bibelns författare, Jehova Gud, som är upphovsman till äktenskapet. Be gärna Jehovas vittnen om mer information om hur Bibeln kan hjälpa dig i ditt äktenskap. *

^ § 14 Till hjälp för familjer har Jehovas vittnen gett ut den 192-sidiga boken Hemligheten med ett lyckligt familjeliv. Skriv till utgivarna för att få mer information. Använd någon av adresserna på sidan 5 i den här tidskriften.