Det märks att det förfallna huset har försummats. Under årens lopp har det varit utsatt för många stormar, och det har satt sina spår. Nu är huset bräckligt och hotar att rasa samman.

DEN här bilden beskriver tillståndet i många äktenskap i vår tid. Har du någon gång känt att ditt eget äktenskap är på väg åt det hållet? I så fall är du inte ensam – inga gifta par är immuna mot problem. Bibeln säger realistiskt att de som gifter sig kan räkna med att ”få det svårt”. (1 Korinthierna 7:28, Bibel 2000)

Ett forskarteam understryker sanningen i de orden och beskriver äktenskapet som ”det mest riskfyllda företag som flertalet människor i vårt samhälle rutinmässigt ger sig in i”. De tillägger: ”Det som börjar som ett förhållande där man känner stor glädje och framtidshopp kan bli den mest frustrerande och smärtsamma erfarenheten i en persons liv.”

Hur är ditt äktenskap? Kännetecknas det av ett eller flera av följande problem?

  • Ständiga gräl
  • Hårda ord
  • Otrohet
  • Bitterhet

Om ditt äktenskap verkar bräckligt och hotar att rasa samman, vad kan du då göra? Är skilsmässa lösningen?